Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

fototilti2

Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL)har i samarbejde med Teknologisk Institut (TI) afsluttet projektrapporten på projektet – ” Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI”. Målgruppen for undersøgelsen har været salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere og administrative medarbejdere i private såvel som offentlige virksomheder.

Undersøgelsen afdækker hvor og hvordan softwarerobotter anvendes, giver et øjebliksbillede af de enkelte brancher i forhold til implementering og anvendelse af softwarerobotter og AI samt hvordan kompetencebehovet ser ud.

Godt halvdelen af virksomhederne efterspørger kompetencer og peger på kompetencer inden for avancerede it-kompetencer og teknologiforståelse, mens den anden halvdel af de adspurgte virksomheder ikke ser et kompetencebehov pga. at softwarerobotter og AI der implementeres hos dem indarbejdes i eksisterende digitale systemer.

TI foreslår, på baggrund af deres undersøgelse, fire områder på tværs af de afdækkede jobområder, hvor der er et muligt efteruddannelsesbehov:

  • Generel introduktion til RPA-værktøjer.
  • Programmering af simple softwarerobotter.
  • Procesoptimering og dokumentation af arbejdsgange.
  • Forandringsagent for automatiseringsprocesser.

Der er i undersøgelsen ikke identificeret væsentlige forskelle i kompetencebehovet på de enkelte jobområder. De afdækkede kompetencebehov er skematisk opstillet på siderne 27 og 28 i rapporten og indeholder en vurdering af om kompetencebehovet er dækket af HAKL’s kursusudbud.

Du kan læse rapporten HER.