HAKL

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL), varetager landsdækkende uddannelsesopgaver inden for handel, salg, videnservice, it, administration, kommunikation, ledelse, medie mm. på området for voksen- og efteruddannelse.

Efteruddannelsesudvalgets lovbestemte opgaver

HAKL er nedsat i henhold til § 5 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og har til opgave at tilrettelægge, udvikle og kvalitetssikre arbejdsmarkedsuddannelser, der understøtter virksomhedernes vækst og fremmer medarbejdernes kompetenceudvikling. 

Efteruddannelsesudvalgets sammensætning og arbejde

Udvalget består af 7 arbejdsgiverrepræsentanter og 7 arbejdstagerrepræsentanter. Den daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab. Formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Når HAKL udvikler nye kurser, sker det derfor altid i samarbejde med medarbejdere, virksomheder og skoler, og ofte på baggrund af analyser og projekter, som udvalget udarbejder alene eller i samarbejde med andre.