Bestyrelsen

Bestyrelsen for Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet har nedsat og driver et sekretariat, som yder sekretariatsmæssig bistand. Sekretariatet er fællessekretariat for de af organisationerne nedsatte udvalg, der er knyttet til Uddannelsesnævnet.

Sammensætning