Medlemmer

Arbejdsgiverrepræsentation

Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv, formand
Joachim Nisgaard, Dansk Erhverv
Henrik Flagstad Therkildsen, Dansk Erhverv
Nina Dragsbæk Humlum, Dansk Erhverv
Thor Palmhøj, Dansk Erhverv
Jens Birkeholm, Dansk Erhverv
Michael Boas Pedersen, DI
Claus Bøgelund Nielsen, Dansk Erhverv (suppleant)
Jørgen Olsen, Dansk Erhverv (suppleant)
Rikke Alberte Scheel Sinding, Dansk Erhverv (tilforordnet)

Arbejdstagerrepræsentation

Kate Ziegler, HK Handel, næstformand
Helle Friis, HK Handel
Pia Thurøe, HK Handel
Mette Høgh, HK Handel
Hanne K. Mathiasen, HK Handel
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Lasse Lippert Laursen, HK Handel (suppleant)
Susanne Ottesen, HK Handel (suppleant)

Elevrepræsentant

Oliver Asmund Bornemann, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)