Medlemmer

Arbejdsgiverrepræsentation

Tandlæge Signe Johanne Barslev Rasmussen, Tandlægeforeningen, Formand
Overtandlæge Lars Høvenhoff,  Kommunernes Landsforening

Bisiddere:

Afdelings- og Forhandlingschef Louise Videbæk, Tandlægeforeningen
Vakant, Tandlægeforeningen
Vakant, Kommunernes Landsforening

Arbejdstagerrepræsentation

Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk sekretær Claus Agø Hansen, HK Privat, Næstformand
Klinikassistent Malene Løvbjerg Hansen, HK Kommunal

Bisiddere:

Klinikassistent Bonnie Blirup
Vakant, HK Danmark
Klinikassistent Bente Mentz

Elevrepræsentation

Sekretariatetsleder Martin Kaasgaard Nielsen, EEO