HAKL

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL), varetager landsdækkende uddannelsesopgaver inden for handel, salg, videnservice, it, administration, kommunikation, ledelse, medie mm. på området for voksen- og efteruddannelse.

Efteruddannelsesudvalgets lovbestemte opgaver

HAKL er nedsat i henhold til § 5 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og har til opgave at tilrettelægge, udvikle og kvalitetssikre arbejdsmarkedsuddannelser, der understøtter virksomhedernes vækst og fremmer medarbejdernes kompetenceudvikling. 

Efteruddannelsesudvalgets sammensætning og arbejde

Udvalget består af 8 arbejdsgiverrepræsentanter og 7 arbejdstagerrepræsentanter. Den daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab. Formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Når HAKL udvikler nye kurser, sker det derfor altid i samarbejde med medarbejdere, virksomheder og skoler, og ofte på baggrund af analyser og projekter, som udvalget udarbejder alene eller i samarbejde med andre. 

De sidste år har HAKL bl.a. haft fokus på udvikling af forløb og kurser til medarbejdere, der ønsker at gå fra ufaglært til faglært.

Et andet fokuspunkt er digitalisering af HAKLs kurser for at øge fleksibiliteten i tid, sted og form. Udviklingsarbejdet startede i 2014 og fortsætter ind i 2017.