Dialogmøder HAKL/LUU

Hvert år afholder HAKL v/formandskabet dialogmøder med deltagelse af kursuschefer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på de skoler, der udbyder kurser på HAKLs områder.

 

Dialogmøderne for 2018 havde fokus på:

  • Test og prøver i AUM
  • Status på kursusgennemgang
  • Opfølgning på VEU-trepartsaftalen 

Der er sat dato og sted på de årlige dialogmøder:

Torsdag den 23. august 2018, kl. 12.00 - 15.00 hos Aarhus Business College

Onsdag den 29. august 2018, kl. 10.00 - 13.00 hos ZBC Næstved