Dialogmøder 2017

Dialogmødet for 2017 havde fokus på:

  • Trepartsaftalen
  • Visioner for AMU
  • Digitalisering 

Dialogmødet blev afholdt på Niels Brock den 13. december 2017