Digital læring i AMU

"36 undervisere fra 13 skoler er i gang med at udvikle 100 digitale undervisningsforløb fra HAKLs kursusportefølje".

På HAKLs dialogmøder præsenterede Erik Nørgård, VIArt.dk HAKLs projekt ”Større kvalitet og fleksibilitet via digital læring.