Digital strategi på skolerne

På HAKLs dialogmøde 5. maj på KompetenceSilkeborg gav uddannelseschef Michael Dodt, Aarhus Business College et oplæg om arbejdet med digital strategi på skolen og undervisernes rolle.

"Hvad er det for en transformation der sker med underviserrollen, når der implementeres digital læring??"