Strategi og erfaringer med garantikurser

"Der er 2 forskellige perspektiver på garantikurser – efteruddannelsesudvalgets og skolens"

På HAKLs dialogmøde på CPH West i maj måned gav uddannelseschef Anders Lykke Nielsen sit bud på et 3. perspektiv på garantikurser.