Medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse, HAKL, er paritetisk sammensat.
Formand og næstformand for HAKL udgør i forening formandskabet for efteruddannelsesudvalget, og træffer beslutninger om de daglige driftsopgaver for udvalget.

HAKL-udvalgets sammensætning:

Arbejdsgiverrepræsentation

Casper Burlin, Dansk Erhverv, formand
Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri
Birgitte Winge, DI - Dansk Industri
Sofie Pam Jensen, Kommunernes Landsforening
Marianne Wagner Reynhard, Medarbejder- og kompetencestyrelsen
Trine Mølhart Mønster, Dansk Erhverv

Arbejdstagerrepræsentation

Gitte Brückner, HK Danmark, næstformand
Nina Christine Schwarz, Lederne
Patrick Terman-Andreasen, HK Stat, CFU
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Nicoline Lind-Holm Kuhnt, HK Kommunal
Christoffer Jørgensen, HK Danmark