Medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse, HAKL, er paritetisk sammensat.
Formand og næstformand for HAKL udgør i forening formandskabet for efteruddannelsesudvalget, og træffer beslutninger om de daglige driftsopgaver for udvalget.

HAKL-udvalgets sammensætning:

Arbejdsgiverrepræsentation

Rikke Alberte Scheel Sinding, Dansk Erhverv, næstformand
Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri
Birgitte Winge, DI - Dansk Industri
Søren Melcher, Kommunernes Landsforening (vikar for Mette Berg)
Maja Maar Outzen, Moderniseringsstyrelsen
Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Tina Raben Skaarup, Tandlægeforeningen

Arbejdstagerrepræsentation

Gitte Brückner, HK Danmark, formand
Christina Laugesen, Lederne
Peter Raben, HK/Stat, CFU
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Mads Samsing, HK Kommunal
Christoffer Jørgensen, HK Danmark