Medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse, HAKL, er paritetisk sammensat.
Formand og næstformand for HAKL udgør i forening formandskabet for efteruddannelsesudvalget, og træffer beslutninger om de daglige driftsopgaver for udvalget.

HAKL-udvalgets sammensætning:

Arbejdsgiverrepræsentation

Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri
Birgitte Winge, DI - Dansk Industri
Mette Berg, Kommunernes Landsforening
Vakant, Moderniseringsstyrelsen
Anette Vilum Pedersen, Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Tina Raben Skaarup, Tandlægeforeningen
Marianne Kragh, Dansk Erhverv
Casper Burlin, Dansk Erhverv, næstformand

Arbejdstagerrepræsentation

Gitte Brückner, HK Danmark, formand
Christina Laugesen, Lederne
Peter Raben, HK/Stat, CFU
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Mads Samsing, HK Kommunal
Christoffer Jørgensen, HK Danmark