Medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse, HAKL, er paritetisk sammensat.
Formand og næstformand for HAKL udgør i forening formandskabet for efteruddannelsesudvalget, og træffer beslutninger om de daglige driftsopgaver for udvalget.

HAKL-udvalgets sammensætning:

Arbejdsgiverrepræsentation

Casper Burlin, Dansk Erhverv, formand
Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri
Birgitte Winge, DI - Dansk Industri
Mette Berg, Kommunernes Landsforening
Jens Møller, Medarbejder- og kompetencestyrelsen
Anders Mosumgaard, Grafisk Kommunikation & Medier
Marianne Kragh, Dansk Erhverv

Arbejdstagerrepræsentation

Gitte Brückner, HK Danmark, næstformand
Thomas Christensen, Lederne
Patrick Terman-Andreasen, HK/Stat, CFU
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Nicoline Lind-Holst Kuhnt, HK Kommunal
Christoffer Jørgensen, HK Danmark