Medlemmer

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen består af henholdsvis 4 arbejdsgiverrepræsentanter og 4 arbejdstagerrepræsentanter. Derudover er der udpeget 3 suppleanter fra hver side.

Der er aktuelt følgende medlemmer af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelser

Arbejdsgiverrepræsentation

Michael Boas Pedersen, DI - Dansk Industri, næstformand
Lene Brønnum Henriksen, DI - Dansk Industri
Thomas Krogh Skou, DI - Dansk Industri
Karen Bentzen, Dansk Erhverv
Anette Sondrup, DI - Dansk Industri (suppleant)
Niels Tange Kristensen, DI - Dansk Industri (suppleant)
Tilde Sørensen, Dansk Erhverv (suppleant)

Arbejdstagerrepræsentation

Susanne Ottesen, HK Handel, formand
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Vakant, HK Handel
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Hanne K. Mathiasen, HK Handel (suppleant) 
Vakant, HK Handel (suppleant) 
Vakant, HK Handel (suppleant) 

Elevrepræsentation

Andreas Ryun Drasbek, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever