Medlemmer

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen består af henholdsvis 4 arbejdsgiverrepræsentanter og 4 arbejdstagerrepræsentanter. Derudover er der udpeget 3 suppleanter fra hver side.

Der er aktuelt følgende medlemmer af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelser

Arbejdsgiverrepræsentation

Michael Boas Pedersen, DI - Dansk Industri, næstformand
Lene Brønnum Henriksen, DI - Dansk Industri
Jan Sørensen, DI - Dansk Industri
Vakant, Dansk Erhverv
Lise Lotte Polviander Erichsen, DI - Dansk Industri (suppleant)
Niels Tange Kristensen, DI - Dansk Industri (suppleant)
Frank Andersen, Dansk Erhverv (suppleant)

Arbejdstagerrepræsentation

Kate Ziegler, HK Handel, formand
Vakant, HK Handel
Pia Thurøe, HK Handel
Susanne Sommerlund, HK Handel
Hanne K. Mathiasen, HK Handel
Daniel Lühr-Andersen , HK Handel
Kristi Maire Rammo, HK Privat

Elevrepræsentation

Oliver Asmund Bornemann, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever