Medlemmer

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen består af henholdsvis 4 arbejdsgiverrepræsentanter og 4 arbejdstagerrepræsentanter. Derudover er der udpeget 3 suppleanter fra hver side.

Der er aktuelt følgende medlemmer af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelser

Arbejdsgiverrepræsentation

Michael Boas Pedersen, DI - Dansk Industri, næstformand
Lene Brønnum Henriksen, DI - Dansk Industri
Gregers Terp, DI - Dansk Industri
Rikke Alberte Scheel Sinding, Dansk Erhverv
Anette Sondrup, DI - Dansk Industri (suppleant)
Niels Tange Kristensen, DI - Dansk Industri (suppleant)
Frank Andersen, Dansk Erhverv (suppleant)

Arbejdstagerrepræsentation

Susanne Ottesen, HK Handel, formand
Daniel Lühr-Andersen, HK Handel
Susanne Sommerlund, HK Handel
Kristi Maire Rammo, HK Privat
Hanne K. Mathiasen, HK Handel (suppleant) 
Vakant, HK Handel (suppleant) 
Vakant, HK Handel (suppleant) 

Elevrepræsentation

Maria Bøge Blenstrup, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever