Medlemmer

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser består af henholdsvis 7 arbejdsgiverrepræsentanter og 7 arbejdstagerrepræsentanter.

Der er aktuelt følgende medlemmer af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

Arbejdsgiverrepræsentation

Birgitte Winge, DI - Dansk Industri, formand
Anika Koustrup Larsen, DI - Dansk Industri
Vakant, DI - Dansk Industri
Trine Mølhart Mønster, Dansk Erhverv
Henrik Fleron, Dansk Erhverv
Mette Espenhain Bunch, FinansministerietKommunernes LandsforeningDanske Regioner
Signe Dalsgaard, Finansministeriet/ Kommunernes Landsforening/ Danske Regioner

Arbejdstagerrepræsentation

Christoffer Jørgensen, HK Danmark, næstformand
Gitte Brückner, HK Danmark
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Stat
Nicoline Lind-Holm Kuhnt, HK Kommunal
Claus Agø Hansen, HK Privat
Susanne Ottesen, HK Handel
Kristi Maire Rammo, HK Privat

Elevrepræsentation

Oliver Gabrielsen, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever