Medlemmer

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser består af henholdsvis 7 arbejdsgiverrepræsentanter og 7 arbejdstagerrepræsentanter.

Der er aktuelt følgende medlemmer af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

Arbejdsgiverrepræsentation

Birgitte Winge, DI - Dansk Industri, formand
Freddy Kloster Nielsen,  DI - Dansk Industri
Amalie Brix Kjær, DI - Dansk Industri
Marianne Kragh, Dansk Erhverv
Henrik Fleron, Dansk Erhverv
Mette Espenhain Bunch, FinansministerietKommunernes LandsforeningDanske Regioner
Mette Berg, Finansministeriet/ Kommunernes Landsforening/ Danske Regioner

Arbejdstagerrepræsentation

Christoffer Jørgensen, HK Danmark, næstformand
Gitte Brückner, HK Danmark
Jon Mortola Hansen, HK Stat
Mads Samsing, HK Kommunal
Claus Agø Hansen, HK Privat
Maria Durhuus, HK Handel
Kristi Maire Rammo, HK Privat

Elevrepræsentation

Asmus Carit ChristensenLandssammenslutningen af Handelsskoleelever