Medlemmer

Arbejdsgiverrepræsentant

Søren Melcher, Kommunernes Landsforening, formand (vikar for Mette Berg)
Vakant, Kommunernes Landsforening
Bettina Krüger, Kommunernes Landsforening
Lasse Plougstrup Hansen, Danske Regioner
Lars Harder, Finansministeriet
Mette Espenhain Bunch, Finansministeriet

Arbejdstagerrepræsentant

Mads Samsing, HK Kommunal, næstformand
Pia Svane, HK Danmark
Anders Bojesen, HK Stat
Peter Raben, HK Stat
Nathali Schaap Degn, HK Kommunal 
Søren Juul, Kommunale Organisationers Samarbejde

Nicoline Lind-Holm, HK Kommunal, (observatør)