Medlemmer

Arbejdsgiverrepræsentant

Mette Berg, Kommunernes Landsforening, formand
Vakant, Kommunernes Landsforening
Bettina Krüger, Kommunernes Landsforening
Lasse Plougstrup Hansen, Danske Regioner
Lars Harder, Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Mette Espenhain Bunch, Finansministeriet

Arbejdstagerrepræsentant

Mads Samsing, HK Kommunal, næstformand
Christoffer Jørgensen, HK Danmark
Peter Raben, HK Stat
Jon Mortola Hansen, HK Stat
Nathali Schaap Degn, HK Kommunal 
Søren Juul, Kommunale Organisationers Samarbejde

Nicoline Lind-Holm Kuhnt, HK Kommunal, (observatør)