Ansættelse af elever

Hvordan kan en virksomhed ansætte elever?

Har din virksomhed aldrig haft en elev før, og vil I gerne uddanne en elev i jeres virksomhed, skal virksomheden først godkendes som lærested.

Beskrivelse af de forskellige uddannelser vil hjælpe med at afklare, hvilken uddannelse der vil passe bedst til virksomhedens profil. Selve godkendelsen foretages af den lokale handelsskole på baggrund af et godkendelsesskema, hvor de forskellige oplæringsfunktioner, som eleven skal oplæres i, er beskrevet.

I virksomheden skal I udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse. Dernæst skal I også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede  og støtte eleven gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser. Handelsskolerne udbyder kurser, hvor oplæringsansvarlige kan hente inspiration til, hvordan man tilrettelægger et godt oplæringsforløb. Se linket til højre.

Hvad kan en elev?

Elever er lige så forskellige som andre medarbejdere, men elevernes faglige forudsætninger afhænger blandt andet af skolebaggrund, og hvor langt eleven er kommet i sin uddannelse, inden I ansætter. De fleste virksomheder ansætter først eleverne, når de har gennemført uddannelsens grundforløb, men det er også muligt f.eks. gennem et mesterlæreforløb at ansætte dem fra starten af uddannelsen. Se nærmere under menupunktet Uddannelsesaftalen. Hvis eleverne allerede har gennemført grundforløbet, har de tilegnet sig viden og færdigheder, der er specifikke for den valgte uddannelse og branche, og på den måde har de allerede grundlæggende kompetencer til at indgå i virksomhedens daglige arbejdsgange. De særlige overgangskrav fra grundforløbet er beskrevet under de enkelte uddannelser.