Elevernes baggrund

Elevernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring

Ved ansættelsen af en elev er det også vigtigt at være opmærksom på elevens baggrund - både i forhold til tidligere uddannelse og mulig erhvervserfaring. Begge forhold har betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år.

De fleste elever starter uddannelsen med at gennemføre et grundforløb på erhvervsskolen, før de indgår en uddannelsesaftale. Hvis de f.eks. allerede har en gymnasiale uddannelse, er deres grundforløb typisk kortere. Alle elever skal opfylde de overgangskrav til hovedforløbet, som er beskrevet under de enkelte uddannelser. Det gælder også elever med hhx og stx baggrund. 

 

Elever over 25 år

Elever over 25 år skal altid få deres realkompetencer vurderet på en erhvervssskole, hvorefter praktikforløbets længde fastsættes. Den voksnes tidligere uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for, hvilken voksenspor skal følges - EUV1, 2 eller 3. Se beskrivelsen af EUV under de enkelte uddannelser.