Elevernes baggrund

Elevernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring

Ved ansættelsen af en elev er det vigtigt at være opmærksom på elevens baggrund - både i forhold til tidligere uddannelse og mulig erhvervserfaring. Begge forhold har betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år.

Elever med bevis for eux 1. del

Elever med bevis for eux 1. del har fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Elever kan indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed.

Fra og med den 1. august 2019 kan alle elever, der har et bevis for eux 1. del, fra uddannelsens start i 2015 og herefter, skifte mellem de merkantile uddannelser, uden eleven skal optages på grundforløbet på den uddannelse, som eleven skifter til.

Elever med hhx-baggrund

Elever med hhx baggrund skal efter 1. august 2019 ikke gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Elever med hhx-baggrund har fuld standardmerit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet. Frem til 2023 kan elever med hhx baggrund tegne uddannelsesaftaler på almindelige vilkår.

Elever med stx, hf, htx eller eux (teknisk eller SOSU)

Elever med stx, hf, htx, eller eux (teknisk eller SOSU) skal gennemføre et grundforløb, før de indgår en uddannelsesaftale. Grundforløbet er efter den 1. august 2019 på 5 uger. Alle elever skal opfylde overgangskrav til de enkelte merkantile uddannelser:

 

Detail

Event

Handel

Kontor

Virksomhedsøkonomi, C-niveau

x

x

x

x

Afsætning, C-niveau

x

x

x

 

Informationsteknologi, C-niveau

     

x

USF/Uddannelsesspecifikt fag og grundforløbsprøve

x

x

x

x

Overgangskravene for Detailhandelsuddannelsen og Handelsuddannelsen er identiske, og det er dermed muligt at skifte mellem de to uddannelser uden supplerende grundforløb på den anden merkantile uddannelse.

Elever over 25 år

Elever over 25 år skal altid få deres realkompetencer vurderet på en erhvervssskole, hvorefter praktikforløbets længde fastsættes. Den voksnes tidligere uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for, hvilken voksenspor skal følges - EUV1, 2 eller 3. Se beskrivelsen af EUV under de enkelte uddannelser.