Elevernes baggrund

NYHED: Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober 2022 orienteret om at det særlige korte hovedforløb for studenter der blev indført i 2015, bortfalder pr. 1. august 2023. Se nyheden her

 

Elevernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring

Ved ansættelsen af en elev er det vigtigt at være opmærksom på elevens baggrund - både i forhold til tidligere uddannelse og mulig erhvervserfaring. Begge forhold har betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år.

Elever med bevis for eux 1. del

Alle elever med bevis for eux 1. del har fuld standardmerit i forhold til at skifte mellem de merkantile uddannelsers hovedforløb. Elever, der f.eks. har et bevis for eux 1.del inden for kontoruddannelsen, kan skifte til handelsuddannelsen eller anden merkantil erhvervsuddannelse uden yderligere supplering af grundforløbet. Det er derfor muligt for eux elever at skifte uddannelse i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed.

Reglen gælder for alle elever uanset, hvornår de har erhvervet sig beviset for eux 1. del. 

Elever med grundforløbsbevis for detailhandels- og handelsuddannelsen

Fra den 1. august 2019 og fremefter er grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen identiske, og en elev med et grundforløbsbevis for detailhandelsuddannelsen kan for eksempel starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har indført identiske overgangskrav. Det betyder konkret, at grundfagskravene i dansk og engelsk er hævet fra D til C-niveau i detailhandelsuddannelsen, og at det uddannelsesspecifikke fag har identiske mål for de to uddannelser.

Overgangskrav:

Detail

Handel

Dansk

C-niveau

C-niveau

Engelsk

C-niveau

C-niveau

Afsætning

C-niveau

C-niveau

Virksomhedsøkonomi

C-niveau

C-niveau

Erhvervsinformatik

C-niveau

C-niveau

Uddannelsesspecifikt fag

Identisk for de to uddannelser

 

Elever med hhx-baggrund

Elever med hhx-baggrund har fuld merit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet.  

Elever med stx, hf, htx eller bevis for et gennemført eux-forløb inden for de tekniske erhvervsuddannelser eller SOSU

Elever med stx, hf, htx, eller eux (teknisk eller SOSU) skal gennemføre et grundforløb, før de påbegynder hovedforløbet. Grundforløbet er på 5 uger og omfatter følgende fag og krav: 

 

Detail

Event

Handel

Kontor

Virksomhedsøkonomi, C-niveau

x

x

x

x

Afsætning, C-niveau

x

x

x

 

Erhvervsinformatik, C-niveau

     

x

USF/Uddannelsesspecifikt fag og grundforløbsprøve

x

x

x

x

 

Overgangskravene for detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen er identiske, og det er dermed muligt at skifte mellem de to uddannelser uden supplerende grundforløb.

Elever over 25 år

Elever, der er fyldt 25 år, skal altid starte deres erhvervsuddannelse med en realkompetence, der fastlægger indholdet og længden af uddannelsesforløbet på baggrund af den voksnes tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Se beskrivelsen af voksenspor, EUV, under de enkelte uddannelser.