Elevernes baggrund

Elevernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring

Ved ansættelsen af en elev er det vigtigt at være opmærksom på elevens baggrund - både i forhold til tidligere uddannelse og mulig erhvervserfaring. Begge forhold har betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år.

Elever med bevis for eux 1. del

Alle elever med bevis for eux 1. del har fuld standardmerit i forhold til at skifte mellem de merkantile uddannelsers hovedforløb. Elever med eks. EUX kontoruddannelsen kan skifte til handelsuddannelsen eller anden merkantil erhvervsuddannelse uden yderligere supplering af grundforløbet. Det er derfor muligt for eux elever, at skifte uddannelse i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed.

Reglen gælder fra den 1. august 2019 for alle elever, der har erhvervet sig et bevis for eux 1. del siden eux-uddannelsens start i 2015.

Elever med grundforløbsbevis for detail og handel

Fra den 1. august 2019 og fremefter er grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen identiske, og en elev fra GF2 detailhandelsuddannelsen kan eks. starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har indført identiske overgangskrav. Det betyder konkret, at grundfagskravene i Dansk og Engelsk er hævet fra D til C-niveau i detailhandelsuddannelsen, og at det uddannelsesspecifikke fag, har identiske mål for de to uddannelser.

Overgangskrav:

Detail

Handel

Dansk

C-niveau

C-niveau

Engelsk

C-niveau

C-niveau

Afsætning

C-niveau

C-niveau

Virksomhedsøkonomi

C-niveau

C-niveau

Informationsteknologi

C-niveau

C-niveau

Uddannelsesspecifikt fag

Identisk for de to uddannelser

 

Elever med hhx-baggrund

Elever med hhx baggrund skal efter 1. august 2019 ikke gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Elever med hhx-baggrund har fuld standardmerit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet. Frem til 2023 kan elever med hhx baggrund tegne uddannelsesaftaler på almindelige vilkår.

Elever med stx, hf, htx eller eux (teknisk eller SOSU)

Elever med stx, hf, htx, eller eux (teknisk eller SOSU) skal gennemføre et grundforløb, før de indgår en uddannelsesaftale. Grundforløbet er efter den 1. august 2019 på 5 uger. Alle elever skal opfylde overgangskrav til de enkelte merkantile uddannelser:

 

Detail

Event

Handel

Kontor

Virksomhedsøkonomi, C-niveau

x

x

x

x

Afsætning, C-niveau

x

x

x

 

Informationsteknologi, C-niveau

     

x

USF/Uddannelsesspecifikt fag og grundforløbsprøve

x

x

x

x

Overgangskravene for Detailhandelsuddannelsen og Handelsuddannelsen er identiske, og det er dermed muligt at skifte mellem de to uddannelser uden supplerende grundforløb på den anden merkantile uddannelse.

Elever over 25 år

Elever over 25 år skal altid få deres realkompetencer vurderet på en erhvervssskole, hvorefter praktikforløbets længde fastsættes. Den voksnes tidligere uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for, hvilken voksenspor skal følges - EUV1, 2 eller 3. Se beskrivelsen af EUV under de enkelte uddannelser.