Elevernes baggrund

Elevernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring

Ved ansættelsen af en elev er det vigtigt at være opmærksom på elevens baggrund - både i forhold til tidligere uddannelse og mulig erhvervserfaring. Begge forhold har betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år.

Elever med bevis for eux 1. del

Alle elever med bevis for eux 1. del har fuld standardmerit i forhold til at skifte mellem de merkantile uddannelsers hovedforløb. Elever, der f.eks. har et bevis for eux 1.del inden for kontoruddannelsen, kan skifte til handelsuddannelsen eller anden merkantil erhvervsuddannelse uden yderligere supplering af grundforløbet. Det er derfor muligt for eux elever at skifte uddannelse i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed.

Reglen gælder for alle elever uanset, hvornår de har erhvervet sig beviset for eux 1. del. 

Elever med grundforløbsbevis for detailhandels- og handelsuddannelsen

Fra den 1. august 2019 og fremefter er grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen identiske, og en elev med et grundforløbsbevis (GF2) for detailhandelsuddannelsen kan for eksempel starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering eller omvendt.

Elever med hhx-baggrund

Elever med hhx-baggrund har fuld merit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet.  

Elever med stx, hf, htx eller bevis for et gennemført eux-forløb inden for de tekniske erhvervsuddannelser eller SOSU

Elever med stx, hf, htx, eller eux (teknisk eller SOSU) skal gennemføre et grundforløb, før de påbegynder hovedforløbet. Grundforløbet er på 5 uger og omfatter følgende fag og krav: 

Elever over 25 år

Elever, der er fyldt 25 år, skal altid starte deres erhvervsuddannelse med en realkompetence, der fastlægger indholdet og længden af uddannelsesforløbet på baggrund af den voksnes tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Se beskrivelsen af voksenspor, EUV, under de enkelte uddannelser.

Elever med HG-bevis 

Elever, der søger læreplads på baggrund af et ”HG-bevis”, har gennemført deres grundforløb efter regler, der blev ophævet 1. august 2015. 

Hvis virksomheden vil ansætte en elev på baggrund af et HG bevis, kan man i princippet stadig ansætte vedkommende som elev, hvis HG beviset giver direkte adgang uden supplerende undervisning. Men eleven skal gennemføre uddannelsesaftalen efter de dagældende regler og dagældende specialefag, og skolerne er ikke længere forpligtet til at udbyde de gamle specialefagsforløb. Derfor kan det vise sig, at det ikke er muligt at gennemføre skoleopholdene, og dermed er det ikke en reel mulighed at gennemføre aftalen. Man bør derfor altid spørge skolen, før man indgår uddannelsesaftale med en elev på baggrund af et HG-bevis. I nogle tilfælde er det dog også muligt for eleven at supplere, så eleven kan følge de regler, der gælder i dag.