Godkendelse som lærested

For at en virksomhed kan ansætte og uddanne elever, skal virksomheden være godkendt som lærested.

Kontakt den lokale skole for hjælp

Den lokale handelsskole eller tekniske skole kan vejlede og oplyse om mulighederne. Ansøgning sendes til den lokale handelsskole eller teknisk skole, der udbyder uddannelsen. Som udgangspunkt skal en ansøgning behandles indenfor 2 uger, og virksomheden får skriftlig besked om godkendelsen.

På www.Lærepladsen.dk kan godkendte oplæringsvirksomheder herefter opslå ledige lærepladser og søge profiler frem på lærepladssøgende elever. 

Hvad kræver det at blive godkendt?

En virksomhed kan godkendes som lærested, hvis den kan oplære eleven i overensstemmelse med uddannelsens regler om oplæring og den kan sikre eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold.

Forskellige uddannelser/specialer har forskellige krav til at blive godkendt som lærested, og kravene til oplæring mv. fremgår af de faglige udvalgs godkendelses-/ansøgningsskemaer.

Afhængigt af oplæringsforholdene, kan en godkendelse have forskelligt omfang:

  • Godkendelse – virksomheden er godkendt til at have elever.
  • Begrænset godkendelse for en bestemt periode og/eller for et eller flere elevforhold. Hvis virksomheden ikke opfylder alle kravene til at blive godkendt til elever generelt, kan der f.eks. godkendes til en enkelt elev eller en kortere periode. Ved begrænset godkendelse er der mulighed for at vurdere virksomheden igen ved ændrede oplæringsforhold.
  • Skolerne har desuden mulighed for at godkende til uddannelse af en konkret navngiven elev.
  • Betinget godkendelse: Virksomheden godkendes på betingelse af, at virksomheden foretager nærmere angivne foranstaltninger.

Elevantal

Gode oplæringsforhold kræver, at der både er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige tilstede i oplæringsvirksomheden og hver uddannelse har derfor nærmere regler for, hvor mange elever virksomheden må have samtidigt. Det afhænger blandt andet af, hvor mange fastansatte medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige. Se nærmere under menupunktet Erhvervsuddannelser og menupunktet om Oplæringen/hovedforløbet for de enkelte uddannelser.

Godkendelsesblanketter

Skemaerne vil som udgangspunkt åbnes i en browserversion, og det er derfor nødvendigt at gemme skemaet lokalt og åbne den med et klientprogram, før det udfyldes.

Detailhandelsuddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen

Fitnessuddannelsen

Handelsuddannelsen

Kontoruddannelsen

Tandklinikassistentuddannelsen