Oversigt over skoler

Handelsskoler (Detailhandel-, Eventkoordinator-, Handel- og Kontoruddannelse)

Følgende skoler udbyder en eller flere af de merkantile uddannelser og kan derfor hjælpe og vejlede om ansættelse af elever. Skolerne godkender desuden på vegne af de faglige udvalg oplæringsvirksomheder:

 Skoler inden for fitnessuddannelsen 

Følgende skoler udbyder uddannelsen og kan derfor hjælpe og vejlede om ansættelse af elever. Skolerne godkender desuden på vegne af det faglige udvalg oplæringsvirksomheder:

Skoler inden for tandklinikassistentuddannelsen

Følgende skoler udbyder uddannelsen og kan derfor hjælpe og vejlede om ansættelse af elever. Skolerne godkender desuden på vegne af det faglige udvalg oplæringsvirksomheder: