Hvorfor en elev?

Hvad kan en elev?

Elever er lige så forskellige som andre medarbejdere, men elevernes faglige forudsætninger afhænger blandt andet af skolebaggrund, og hvor langt eleven er kommet i sin uddannelse, inden I ansætter. De fleste virksomheder ansætter først eleverne, når de har gennemført uddannelsens grundforløb, men det er også muligt f.eks. gennem et mesterlæreforløb at ansætte dem fra starten af uddannelsen. 

I kan søge og finde en elev på www.lærepladsen.dk , hvor I også kan opslå jeres ledige lærepladser og samtidigt dokumentere ledige lærepladser i forhold til Læreplads-AUB. Læs mere på www.virk.dk/læreplads-aub

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Eventkoordinator

Fitnessuddannelsen

Handelsuddannelsen med specialer

Kontoruddannelsen med specialer

Tandklinikassistent