Kollektiv afkortning af AMU-kurser

I en forsøgsperiode frem til 31. december 2018 er der mulighed for afkortning af et eller flere kurser for 3 personer eller flere uden en individuel vurdering. Fx hvis man via sidemandsoplæring i virksomheden eller andre aktiviteter har opnået dele af kursets kompetencemål.

Vil I vide mere, så kontakt den skole, der udbyder kurset, hvor man er interesseret i kun at gennemføre en del af kurset.

HAKL har 38 kurser med på listen over forsøg med afkortning af kurser for grupper.
Kurserne fordeler sig på salg, service, administration, it, og regnskab, men også kurser i fx ledelse og konflikthåndtering indgår.

 De 38 kurser, der indgår i forsøget, er:

 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
40008 Årsafslutning af bogholderiet
40343 Projektstyring med IT-værktøj
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
40653 Lederens rekrutteringsværktøjer
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver
41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress
43345 Konceptstyring i detailhandlen
43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44373 Anvendelses af præsentationsprogrammer
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
44633 Coaching som ledelsesværktøj
45350 Kundeservice i detailhandelen
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45961 Kreditorstyring
45965 Placering af resultat- og balancekonti
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden
45988 Projektorienteret arbejde
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
46128 Mersalg i butikken
46473 Styring af butikkens nøgletal
47215 Opstillinger og layout i tekst
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse