Kollektiv afkortning af AMU-kurser

I en forsøgsperiode frem til 31. december 2018 er der mulighed for afkortning af et eller flere kurser for 3 personer eller flere uden en individuel vurdering. Fx hvis man via sidemandsoplæring i virksomheden eller andre aktiviteter har opnået dele af kursets kompetencemål.

Vil I vide mere, så kontakt den skole, der udbyder kurset, hvor man er interesseret i kun at gennemføre en del af kurset.

HAKL har 38 kurser med på listen over forsøg med afkortning af kurser for grupper.
Kurserne fordeler sig på salg, service, administration, it, og regnskab, men også kurser i fx ledelse og konflikthåndtering indgår.

 De 38 kurser, der indgår i forsøget, er:

  40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
  40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen
  40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
  40008 Årsafslutning af bogholderiet
  40343 Projektstyring med IT-værktøj
  40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
  40653 Lederens rekrutteringsværktøjer
  40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
  40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver
  41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress
  43345 Konceptstyring i detailhandlen
  43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper
  44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
  44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
  44373 Anvendelses af præsentationsprogrammer
  44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
  44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
  44633 Coaching som ledelsesværktøj
  45350 Kundeservice i detailhandelen
  45368 Værdibaserede arbejdspladser
  45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
  45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
  45565 Brug af pc på arbejdspladsen
  45961 Kreditorstyring
  45965 Placering af resultat- og balancekonti
  45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
  45983 Samarbejde i grupper i virksomheden
  45988 Projektorienteret arbejde
  45989 Udarbejdelse af projektrapporter
  46128 Mersalg i butikken
  46473 Styring af butikkens nøgletal
  47215 Opstillinger og layout i tekst
  47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
  47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
  47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  47754 Mødeledelse
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse