Kursuspris og VEU-tilskud

Hvad koster det?

Prisen for et kursus koster typisk 208 kroner pr. dag (2024) for medarbejdere, der har til og med en erhvervsuddannelse. Kursusprisen fremgår, når man tilmelder sig på amukurs.dk.

Deltagere med en videregående uddannelse skal betale en højere kursuspris. Der gælder i den forbindelse ingen forældelse på videregående uddannelser. Deltageren kan få oplyst prisen ved at henvende sig til den uddannelsesinstitution, der udbyder AMU-kurset, eller benytte Opslag af kursuspriser.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejderes kursusdeltagelse, såfremt de har til og med en erhvervsuddannelse eller lignende (ufaglærte og faglærte).

Dog kan virksomheden også få VEU-godtgørelse til medarbejdere med en videregående uddannelse, såfremt de ikke har brugt den de sidste 5 år.

VEU-godtgørelsen er et tilskud til tabt arbejdsfortejenste og udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2024 er det 4.700 kr. pr. uge. Ansøgningen foregår elektronisk samtidig med tilmelding. 

Kost og logi

Hvis medarbejderen under kurset er indkvarteret uden for bopælen, har virksomheden ret til tilskud til kost og logi. Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for bopælen. 
Der kan udbetales et samlet tilskud for kost og logi på op til 500 kroner pr. overnatning.

Læs mere om tilskud til kost og logi på Børne- Undervisningsministeriets hjemmeside.