Udstationering

Alle danske virksomheder, der uddanner erhvervsuddannelseselever, kan udstationere elever til udlandet via OPU-ordningen og søge tilskud til dette via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag). - OPU.

Hvor længe kan eleven udstationeres?

En udstationering indgår oftest som en del af elevens samlede oplæring, men eleven har også mulighed for at gennemføre hele oplæringen i udlandet. Eleven skal dog som minimum til Danmark for at deltage i skoleophold og gennemføre den afsluttende fagprøve.

Som arbejdsgiver i Danmark bibeholder virksomheden det fulde uddannelsesansvar under udstationeringen og dermed også ansvaret for, at de samlede krav til uddannelsens opfyldes i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen, og at eleven modtager normal dansk elevløn under udstationeringen.

Hvilke udgifter dækkes?

Arbejdsgiveren i Danmark afholder udgifter for eleven i forbindelse med udstationeringen, men kan få refunderet følgende udgifter fra AUB:

Hvorfor udstationere elever?

Der er flere fordele ved at udstationere elever i udlandet:

  • Eleven får internationale kompetencer, ikke mindst kulturforståelse og sprogfærdigheder.
  • Eleven udvikler modenhed og selvstændighed.
  • Eleven får oplevelser og erfaringer med arbejdsredskaber, metoder og arbejdspladskultur i andre lande.
  • I sæsonbetonede virksomheder kan udlandsoplæring være med til at sikre elever opgaver i perioder, hvor der er mindre arbejde i Danmark.
  • Tilbud om udlandsoplæring  gør lærepladsen attraktiv.
  • Læs mere om fordele og udbytte ved udstationering i vores engelske faktaark (pdf)

Hvordan kommer du i gang?

Har du en elev, der gerne vil udstationeres, men I mangler kontakter til en udenlandsk virksomhed, kan I kontakte PIU-sekretariatet eller skolens internationale konsulent.

Informationspjece til arbejdsgivere

 

Senest opdateret 4. september 2019