Prøvetiden

Prøvetid og mulighed for opsigelse

De første 3 måneder af oplæringstiden er gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver kan bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre. Det står begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og krav om begrundelse. Efter prøvetidens udløb er uddannelsesaftalen uopsigelig.

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Prøvetiden forlænges automatisk svarende til fraværsperioden, hvis eleven er fraværende fra virksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden på grund af:

  • Sygdom
  • Supplerende skoleundervisning
  • Graviditet, barsel, adaption
  • Arbejdsfrihed på grund af særlige forhold