Nyheder

AUB udsender i dag resultaterne af den midlertidige slutregulering af elevløntilskuddet fra trepartsaftalen fra maj 2020.

Region Midtjylland nåede i oktober måned op på 2.000 merkantile erhvervsuddannelser - Det er første gang, at en region har krydset den grænse inden november.

HAKL har i samarbejde med erhvervsskolerne gennemgået HAKL’s efteruddannelsesudbud for at udpege de efteruddannelseskurser, hvor det er naturligt at bæredygtighed indarbejdes i indholdet inden for den eksisterende målformulering.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til 31. otkober. Forspringet for de merkantile uddannelser er nede på 5%, men både handelsuddannelsen og eventuddannelsen ligger stadig langt foran sidste år.

Fredag den 29. oktober havde Lederne samlet AMU-udbudsskoler til en konference med en række spændende oplæg om bæredygtighed og rammebetingelser for fremtidens efter- og videreuddannelse.

Den grundlæggende lederuddannelse kan i år fejre 20-års fødselsdag. Den grundlæggende lederuddannelse er en af de største succeshistorier inden for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at implementere et nyt beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne, og i den forbindelse skal det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del forenkles og nybeskrives.

Praktikpladsen kan man finde alle aktuelle godkendelser, som virksomhederne har, til at uddanne elever.

Efteruddannelsesudvalget HAKL inviterer undervisere til webinar den 14. december fra kl. 9.00-10.30 om det nye digitale undervisningsmateriale til kurset bæredygtigt indkøb. På webinaret vil materialet bliver præsenteret og gennemgået af udviklerne Tina Da Silva og Lars Christian Bendtsen fra Aalborg handelsskole.

I 2020 var der 3% af de kursister, der gik til prøve på et af HAKLs kurser, der ikke bestod. I faktiske tal var det 2.045. 53.856 kursister gik til prøve og bestod. Det er flotte tal, når man tænker på, at der var omkring 70.000 kursister der deltog i et kursus med prøve.