Nyheder

Kigger man på overgangsfrekvenserne for elever med og uden EUX, tegner der sig et klart billede - Der er nemlig størst overgang til hovedforløbet, hvis du er EUX´er.

På Detail, Handel og Kontor er den samlede overgangsfrekvens fra GF2 til uddannelsesaftaler faldet i 2020.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser har i forårets pulje fået tildelt tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 2.224.606 kr.

Fordelingen mellem HAKL-kursister, som er henholdsvis på dagpenge og i beskæftigelse er skiftet hen over de seneste 4 år.

Der er indgået flere aftaler med EUX-elever i løbet af årets første fem måneder, end samme periode i hhv 2019 og 2020.

Med 3.577 kursister i 2020 var kurset Kommunikation som ledelsesværktøj det mest benyttede HAKL-kursus.

De nyeste tal for aktiviteten på AMU viser, at en del af den tabte aktivitet blev indhentet i 4. kvartal af 2020.

Sidste års nedlukning giver os stadig store væksttal på alle uddannelserne og en samlet vækst på 44% for de merkantile erhvervsuddannelser.

Ministeriet har for nyligt offentliggjort tilgangen til erhvervsuddannelserne for årets første kvartal på uddannelsesstatistik.dk. Af disse tal fremgår det, at tilgangen til de merkantile GF 2 er faldet.

Ministeriet har godkendt den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen, som træder i kraft 1. august 2021. Der er foretaget to mindre justeringer: