Nyheder

Grundfaget erhvervsinformatik optages på de merkantile grundforløb, når grundfaget informationsteknologi udgår sommer 2020!

DM i Skills er slut for i år, og den sluttede med et brag. Alle vinderne blev kaldt op på scenen til jubelbrøl fra publikum, men én elev, får et helt specielt tillykke fra Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnet har været på besøg hos ZOO for at følge op på forårets EUX-kampagne. I Den forbindelse snakkede vi med Heidi, der er HR Chef hos ZOO, og som også medvirkede i filmen tilbage i foråret. I Zoologisk have har de haft en eventelev med EUX ansat i ca halvandet år, og den ekstra faglige ballast har de kunne mærke i virksomheden.

HAKL er i gang med at digitalisere de kursusprøver på AMU, der ligger i uddannelsesadministration.dk.

De merkantile faglige udvalg fik i forårets AUB-pulje bevilliget kr. 1.959.700 til et projekt om eux-elever sammen med 20 skoler.

Datahåndtering og automatiseringfår større og større betydning for de administrative arbejdsprocesser, og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser er derfor sammen med 4 skoler gået i gang med at udvikle fag, der skal give kontoreleverne digitale kompetencer til at imødekomme kravene i fremtiden.

HAKL opfordrer kursusudbydere til at lave forsøg om samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb

Kursusudbyderne i AMU kan nu tilbyde sprogundervisning i 2 sprog mere.

Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober udgivet tal for overgangsfrekvensen fra grundforløbet til hovedforløbet. Her vises status på eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden.