Nyheder

Ikke alle rutineopgaver er rutine. Nogle af de spørgsmål, man møder som lærepladskonsulent er spørgsmål, som kun kommer få gange om året. Så … hvordan var det nu det var?

Der er masser af merkantil aktion, når DM i Skills åbner op for publikum den 18. april i Roskilde. Både Handelsuddannelsen, Fitnessuddannelsen og Tandklinikassistentuddannelsen er repræsenteret.

Igen i år vil Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab hylde og fejre de fantastiske lærepladser, som hver eneste dag gør sig umage for at uddanne den næste generation af dygtige faglærte.

Nu har kursusudbydere mulighed for at indmelde nye kursusbehov og foreslå revisioner af nuværende kurser og dermed tilpasse deres udbud til de seneste udviklinger og behov på arbejdsmarkedet.

Ikke alle rutineopgaver er rutine. Nogle af de spørgsmål, man møder som lærepladskonsulent er spørgsmål, som kun kommer få gange om året. Så … hvordan var det nu det var?

Der er fortsat stigende interesse for at tage et AMU-kursus om bæredygtighed inden for HAKLs område. Aktiviteten er næsten fire gange højere i 2023 end i 2022.

Ikke alle rutineopgaver er rutine. Nogle af de spørgsmål, man møder som lærepladskonsulent er spørgsmål, som kun kommer få gange om året. Så … hvordan var det nu det var?

Et friskt pust er blæst ind over uddannelsen til eventkoordinator, der nu præsenterer sig med en ny, visuel identitet. Den nye identitet afspejler uddannelsens dynamik og kreativitet, og emmer af professionalisme og engagement.

Aktiviteten på efteruddannelseskurserne under HAKL er stærkt på vej tilbage til niveauet før corona-nedlukningerne i 2020 og frem. 87.368 kursister åbnede notesblokken og blev klogere i 2023.

De nyeste tal for ansøgninger til ungdomsuddannelser viser en svag stigning i antallet af unge, der søger mod en merkantil uddannelse efter folkeskolen. På området ”Kontor, handel og forretningsservice” har 1.935 unge sat et kryds ud for, at de, som førsteprioritet, gerne vil ind på netop det område i fremtiden. Det er en nominel stigning fra 1.753 i 2023.