Nyheder

Den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen er netop godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. Udkastet til den nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2022, er således sendt i høring hos skolerne med svarfrist den 14. juni.

Den seneste opgørelse af lærepladstallene er nu tilgængelig på vores side for statistik. Tallene indikerer, at aftalerne bliver indgået tidligere i år, end normalt.

Det var reaktionerne tirsdag den 10. maj fra de 40 gæster fra videnscentre, erhvervsakademier, organisationer, undervisere fra erhvervsskoler samt gæster fra eksterne konsulentvirksomheder, der klikkede ind på webinar om ”Bæredygtighed og grøn omstilling”.

Der blev i første halvår af 2021 afholdt 32.727 prøver på HAKLs kurser - Det er en stigning på 41% sammenlignet med første halvår af 2020. 

Den 6. april 2022 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022. I aftalen er afsat 100 mio. kr. i 2022 til en ansøgningspulje til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling i bred forstand med det formål at skabe stærke grønne efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud til både ledige og beskæftigede, der kan være med til at fremme den grønne dagsorden og de ambitiøse danske klimamål.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler fortsætter med at stige på de merkantile erhvervsuddannelser. Der er således indgået 19% flere aftaler på det merkantile område i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode sidste år.

I forbindelse med HAKLs arbejde med afdækning og udvikling af kurser og kursusforløb under temaet grøn omstilling og bæredygtighed, holder HAKL den 16. maj møde med videncentrene Viden om Data og Viden om Digital Handel.

Vil du vide mere om den grønne omstilling i virksomhederne på det merkantile område? Så skal du med til webinar den 10. maj kl. 14 – 15.30, hvor megatrends, cases og nyt fra virksomheder om de kompetencer og kompetencebehov, der kan understøtte den grønne omstilling i virksomhederne præsenteres.

Udrustet med 20.000 tandbørster er tandklinikassistentuddannelsen klar til at tage imod dig ved DM i Skills i Høng og fortælle dig om hverdagen som tandklinikassistent.  

DM i Skills er et af de største udstillingsvinduer for erhvervsuddannelserne og derfor er de flestes øjne også rettet mod Høng i de næste 3 dage.