Find din plan for oplæring her

Læs mere

Bæredygtighed og AI i de merkantile erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse

Se mere om hvilke initiativer de faglige udvalg og HAKL arbejder med i forhold til grøn omstilling

Læs mere

Find dit AMU-kursus

Find dit kursus på amukurs.dk

Læs mere

Skal du godkendes til at oplære elever? Så klik her

Læs mere

Afkortning af uddannelsestid

Hvis elev og virksomhed er enige om, at eleven får en kortere uddannelsestid, end den uddannelsestid skolen har beregnet, kan man søge det faglige udvalg

Læs mere