Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

 • Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder.
 • Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier.
 • Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift.

Uddannelsens grundforløb varer 2x 20 uger og hovedforløbet varer 2 år. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, hvilket forlænger uddannelsen med 40 uger.

Detailhandelsuddannelsen har tre specialer: 

 • Blomsterdekoratør (trin 1)
 • Dekoratør / visual merchandiser (trin 1)
 • Retail manager (trin 2)
  • Digital handel (trin 1)
  • Convenience/ convenience med profil (trin 1)
  • Salgsassistent/ salgsassistent med profil (trin 1)

Specialefagsoversigt gældende pr. 1. august 2021


Skoler
Kontakt den enkelte skole for at høre om deres udbud af profiler og specialefag.
Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde hovedforløbet: