Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder.
  • Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier.
  • Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift.

Uddannelsens grundforløb varer op til 40 uger og hovedforløbet varer 2 år.

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, dermed forlænges uddannelsen med 40 uger.

Detailhandelsuddannelser har fem specialer:

  • Digital handel
  • Convenience/Convenience med profil
  • salgsassistent og salgsassistent med profil
  • blomsterdekoratør
  • dekoratør / visual merchandiser

Specialefag - oversigt for detailhandelsuddannelsen


Skoler

Kontakt den enkelte skole for at høre om deres udbud af profiler og specialefag.

Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde hovedforløbet: