Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder.
  • Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier.
  • Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift.

Uddannelsens grundforløb varer op til 40 uger og hovedforløbet varer 2 år.

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, dermed forlænges uddannelsen med 40 uger.

Detailhandelsuddannelser har fem specialer på trin 1:

  • Digital handel
  • Convenience/ convenience med profil
  • Salgsassistent/ salgsassistent med profil
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør / visual merchandiser

og et speciale på trin 2:

  • Retail Manager

Skoler

Kontakt den enkelte skole for at høre om deres udbud af profiler og specialefag.

Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde hovedforløbet: