Om Uddannelsesnævnet

Uddannelsesnævnet på handels- og kontorområdet

- er en selvejende institution, blev etableret den 1. september 1979 på initiativ af arbejdsmarkedets parter inden for områderne detailhandel, handel og kontor. Formålet er at udvikle og fremme de repræsenterede arbejdsmarkedsparters fælles interesser inden for de erhvervsmæssige grund- og efteruddannelser. I bestyrelsen er følgende organisationer repræsenteret:

  • DI -Dansk Industri
  • Dansk Erhverv
  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • Finansministeriet
  • Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark

Vision

Uddannelsesnævnet skal sikre virksomhederne relevante, gode og tidssvarende kvalifikationer igennem udvikling af merkantile kompetencer i grund- og efteruddannelser i et partsstyret system.

Mission

Uddannelsesnævnet skal dække behovet for en proaktiv sekretariatsbistand på områder med paritetiske udvalg inden for organisationernes fælles interesseområde.

Uddannelsesnævnet skal ved de ansattes engagement og dygtighed fungere som serviceorgan, sparringspartner og videncenter for de tilknyttede organisationer.