Eventkoordinator

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • udvikling af events inden for oplevelsesområdet,
  • administration og koordination med hensyn til planlægning, gennemførelse og evaluering af events (oplevelser).

Uddannelsen varer op til 3 år inklusiv oplæringsperioden på 2 år. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, dermed forlænges uddannelsen med 1 år.

Skoler

Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde hovedforløbet: