Fitnessuddannelsen

Fitnessuddannelsen omfatter to profiler og veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Profilerne på Fitnessuddannelsen:

  • Fysisk Træning- her kan eleven periodisere og lave en langsigtet plan samt coache i teknik og træning.
  • Centeradministration - her kan eleven varetage kundeservice, salg og administrative opgaver i et fitnesscenter.

Uddannelsens grundforløb varer op til 40 uger og hovedforløbet varer 1 år.

Uddannelsen er på NQF/EQF niveau 3. Undervisningen er meget intensiv allerede på grundforløbet og eleverne kan en hel del inden de er klar til virksomhedspraktikken. Efter virksomhedspraktikken og den afsluttende prøve kan eleverne træde i karakter som nyuddannede instruktører.

Skoler

Uddannelsen udbydes af erhvervsskolerne: