Kontoruddannelsen

Kontoruddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v.
  • Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog.
  • Anvendelse af it-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver.

Uddannelsen omfatter et obligatorisk EUX-forløb. 

Grundforløbet varer op til 2x20 uger, og derefter skal eleven gennemføre et studiekompetencegivende forløb på 40 uger. Når det studiekompetencegivende forløb er gennemført, kan eleven starte på det 2 årige hovedforløb/oplæring inden for et af uddannelsens specialer. Uddannelsen afsluttes med både et uddannelsesbevis og et EUX-bevis.

Skoler

Kontakt den enkelte skole for at høre om deres udbud af specialer.

Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde specialerne: