Tandklinikassistent

Uddannelsen til tandklinikassistent har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker.
  • Selvstændige administrative opgaver, samt selvstændig klargøring, afrydning og sikring af, at tandklinikkens hygiejneniveau er optimalt, således at smitterisici minimeres, herunder kunne overholde de hygiejnekrav, som opgaverne på klinikken kræver.
  • Selvstændig optagelse af røntgenbilleder, udførelse af forebyggende behandlinger og laboratoriearbejde efter anvisning.

Uddannelsens grundforløb varer op til 40 uger og hovedforløbet varer 2 år 6 måneder.

Ca. 500 går årligt i gang med uddannelsen.

Skoler, som pr. 1. august 2023 udbyder grund- og hovedforløb:

Skoler, som udbyder grundforløb