Nyheder

Sommeren er ovre og elever og virksomheder er igen i gang med at indgå uddannelsesaftaler. Siden seneste opgørelse fra Sekretariatet som omfattede perioden januar til maj er der indgået mere end 2.000 uddannelsesaftaler fordelt på de merkantile uddannelser samt fitnessuddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen.

I 2019 deltog 30.993 dagpengemodtagere på et af HAKLs kurser. Det tal var i 2021 faldet til 15.825 hvilket er et fald i aktiviteten på 49%.

Prøveresultaterne for HAKLs prøver er nu opdateret frem til og med 3. kvartal 2021. Tallene viser at en høj andel af kursisterne består prøven og opnår bevis efterfølgende.

STUK har nu åbnet for puljen til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

Børne- og undervisningsmisteriet har godkendt de nye uddannelsesordninger, som gælder fra 1. august 2022.

De merkantile faglige udvalg holder i efteråret en konference på Fyn målrettet medarbejdere, der er beskæftiget med det lærepladsunderstøttende arbejde inden for de merkantile uddannelser.

Overgangsfrekvenserne for de elever, der afsluttede grundforløbet i 2021, er opdateret og kan findes i ministeriets hjemmeside.

De positive tendenser ser ud til at fortsætte for alle uddannelserne og det samlede antal aftaler på de merkantile uddannelser er steget med 7% sammenlignet med sidste år.

Ansøgningsfristen for den grønne iværksætterpulje ligger i september. Læs her, hvad I skal have klar, hvis I ønsker at ansøge.

Torsdag d. 2. juni havde Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) besøg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), DA og LEAD Agency.
Her præsenterede gæsterne udvalget for spændende analyser og data om udfordringerne med den faldende tilgang af elever til erhvervsuddannelserne, mangel på lærlinge samt de udfordringer og modsætninger der er i systemet i forhold til elevernes valg, elevernes ønsker og forståelse af karrieremuligheder og meget mere.