Nyheder

HAKL har fået udviklet og godkendt to nye kurser inden for ESG og klimaregnskab, som ligger klar til at blive udbudt.

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har justeret uddannelsesordningen for 1932 Handelsuddannelsen med specialer. 

Der er søgt om midler for det dobbelte i 2023 i forhold til sidste år. Det viser en sammentælling af ansøgningerne lavet kort efter deadline.

Specialet offentlig administration får et valgfrit specialefag i datahåndtering målrettet det offentlige område og specialet økonomi får et valgfrit specialefag i bæredygtighed og ESG.

En ny hjemmeside for lærepladsunderstøttende projekter er blevet lanceret og her kan man fremadrettet finde en masse spændende undervisningsmateriale til støtte for erhvervsskolernes arbejde.

Der er kommet tal for indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløbets 2. del.

Der er både frem- og tilbagegang på lærepladssituationen på det merkantile område.

Kampagnen ”Detailhandelsuddannelsen – Altid i forandring” kører med et massivt tryk på blandt andet de sociale medier, hvor målgruppen opholder sig, gennem hele foråret. Og allerede nu er man på vej til at overgå kampagnemålene.

I samarbejde med lokale virksomheder kan erhvervsskoler, sikre sig et tilskud på op til 60.000 kroner til brug i projekter, der skal øge de grønne kompetencer i SMV-virksomheder.

Den årlige trivselsopgørelse for elever på erhvervsuddannelsesområdet er landet, og igen er der over en bred kam stor tilfredshed med især oplæringsdelen af deres uddannelse.