Nyheder

Med 3.577 kursister i 2020 var kurset Kommunikation som ledelsesværktøj det mest benyttede HAKL-kursus.

De nyeste tal for aktiviteten på AMU viser, at en del af den tabte aktivitet blev indhentet i 4. kvartal af 2020.

Sidste års nedlukning giver os stadig store væksttal på alle uddannelserne og en samlet vækst på 44% for de merkantile erhvervsuddannelser.

Ministeriet har for nyligt offentliggjort tilgangen til erhvervsuddannelserne for årets første kvartal på uddannelsesstatistik.dk. Af disse tal fremgår det, at tilgangen til de merkantile GF 2 er faldet.

Ministeriet har godkendt den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen, som træder i kraft 1. august 2021. Der er foretaget to mindre justeringer:

Alt imens forårets fokus har været på covid-19 og trepartsaftalen er kontoruddannelsen blevet gjort klar til endnu et år. Ministeriet har udstedt en ny uddannelsesbekendtgørelse, og det faglige udvalg har udarbejdet en ny uddannelsesordning, men der er kun tale om få og små ændringer.

Digitalt spørgeskema udsendt til vejledere i a-kasse og uddannelsesvejledere i HK-afdelinger

OmKOF justerer sin praksis for afkortning af uddannelsestiden, så elever, der får tilbud om at tiltræde et job som faglært inden for samme offentlige virksomhed/institution, har mulighed for at få afkortet deres uddannelsestid og tiltræde jobbet, hvis der kun er nogle få måneder til, at eleven skulle være udlært.

Flere og flere virksomheder benytter sig af tilbuddet om at få Projektkonsulent Marie Falkenberg fra den opsøgende indsats, på besøg i virksomheden.

Sammenligner man antallet af indgåede uddannelsesaftaler med samme periode sidste år, så er der tocifrede vækstrater på alle uddannelserne og næsten en fordobling i antallet af aftaler på Handelsuddannelsen.