Nyheder

Sarah Jensen, Løn- og Personalekonsulent, Miljøstyrelsen og Tanja Hald Madsen, Elev, Sønderborg Kommune har begge taget ekspertfaget ”Borgerkommunikation”. De er enige om, at det har givet dem konkrete kompetencer og dermed større ansvar i hverdagen. 

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) har i maj måned inviteret offentlige arbejdsgivere, elever og skoler til konference om digitalisering i den offentlige sektor og behovet for dygtige elever.

Nye AMU-kurser i 2019 og deres relationer til tidligere kurser.

Nu kan der indmeldes nye kursusbehov, som AMU-kursusudbyderne møder i deres kontakt med virksomheder og kursister.

HK Privat og FærgeRederierne har udarbejdet en kursusfolder om Aftalt Uddannelse til medarbejdere i rederibranchen.

Studiejob i Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnets præsentation til ”fagfolk” af de nye merkantile bekendtgørelser er blevet ajourført den 7. maj 2019 med spørgsmål, som Uddannelsesnævnet har fået besvaret af Undervisningsministeriet.

Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det muligt for f.eks. en elev fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det bliver nu muligt at udvide oplæringen inden for detailhandelsuddannelsen med et ekstra trin til Retail manager. Retail manager bygger oven på de tre hidtidige specialer salgsassistent, digital handel og convenience.

Elever med bevis for EUX 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Eleverne kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse.