Nyheder

Opfordring til kursusudbyderne og lokale uddannelsesudvalg om at indmelde forslag til nye kursusbehov

I den årlige trivselsundersøgelse blandt elever på erhvervsuddannelserne, svarer de merkantile elever, at de trives i praktikken. Det billede har været stabilt siden undersøgelsen første gang blev lavet i 2016. 

I forbindelse med at kontorspecialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 har Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) den 27. april præsenteret forventninger til de overgangsordninger og regler der kommer til at gælde for elever, der gerne vil i lære på specialet lægesekretær. Webinaret blev vel besøgt af 60 deltagere fra erhvervsskoler, praktikcentre samt e-vejledning. OmKOF siger tak for den store interesse.

Den årlige virksomhedstilfredshed er udkommet og det ser rigtig flot ud for Uddannelsesnævnets uddannelser. 

Formålet er at elever der ønsker specialet lægesekretær eller elever i gang med hovedforløbet på lægesekretærspecialet samt praktikvirksomheder, kan få den bedst mulige vejledning på skolerne frem mod at specialet ophører 31. august 2026.

Nu kan kursister efter- og videreuddanne sig gennem et praksisnært lærings- og træningsforløb med et mix af relevante AMU-kurser kombineret med et modul på akademiniveau og afslutte uddannelsesforløbet med ECTS-point fra modul på akademiniveau.

Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt rammer for supplerende grund- og hovedforløbsundervisning til elever med fagligt efterslæb.

Uddannelsesnævnet har opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler fra januar og frem til og med marts måned. Der er stor fremgang på Handelsuddannelsen - Og de andre er lige bagefter. 

Ministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om fitnessuddannelsen - Der er ændret i adgangskravene til hovedforløbet. 

Se de AMU-kurser og vejledende forløb, der kan vælges imellem på det merkantile område og ledelse på den nationale positivliste for 2021