Nyheder

Den 5. juli var der deadline for at ansøge om optagelse via kvote 1 til de videregående uddannelser. På de merkantile videregående uddannelser er der i år kommet færre ansøgninger end sidste år.

Undervisningsministeriet har nu fordelt kvoterne på de dimensionerede uddannelser til de institutioner, som udbyder uddannelserne. 

Uddannelsesordningerne for Detailhandelsuddannelsen, Eventkoordinatoruddannelsen, Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen er udstedt og træder i kraft pr 1. august. 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har nu fordelt tilskudsmidlerne fra forårets pulje 2018.

HAKL skal udvikle test og prøver til foreløbig 202 kurser.

Så er der sat dato og sted på de årlige dialogmøder.

Læs om en kursists AMU oplevelse på Aalborg Handelsskole.

Der er positiv udvikling i antallet af indgåede aftaler på alle de merkantile uddannelser samt Tandklinikassistentuddannelsen. Der kommer til at ske meget i løbet af de kommende måneder, da der ofte bliver indgået mange aftaler i sommermånederne.

Udenlandske studenter, der ønsker en kontoruddannelse, skal fra og med 1. august 2018, lever op til samme krav som elever med en dansk stx/hf/htx. 


Det obligatoriske EUX-forløb i kontoruddannelsen betyder, at alle skal have et gymnasialt niveau for at starte på hovedforløbet. 

Pr. 1. januar 2018 er det blevet præciseret i uddannelsesbekendtgørelsen, at alle elever, der har en gymnasial eksamen, skal følge det forløb, der i dag gælder for elever med stx-baggrund. Eneste undtagelse er elever med hhx baggrund.

Det betyder, at elever med en udenlandsk gymnasial baggrund, elever med en International Baccalaureate (IB) og elever med et EUX- bevis fra de tekniske erhvervsuddannelser skal følge det 10 ugers GF2 forløb for studenter samt have gennemført Dansk A (eller et andet skandinavisk sprog). 

Hovedforløbets længde følger overgangsordningen for studenter og er dermed i udgangspunktet 1-årig.

Læs nærmere om de udenlandske studenter på Uddannelsesnævnets hjemmeside. 

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske EUX-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.