Nyheder

Grundforløb til studenter afkortes til 5 uger fra de nuværende 10 uger, og indholdet i grundforløbene består fremover af 2 grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Elever med hhx baggrund skal ikke længere gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Det nuværende grundforløb på 5 uger bortfalder, og elever med hhx-baggrund har igen fuld standardmerit for grundforløbet.

Undervisningsministeriet har udstedt nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser, som alle træder i kraft den 1. august 2019.

Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere i dage trivselsmålingerne for 2018. Tallene afslører, at de merkantile virksomheder og elever er de mest tilfredse. 

I denne uge er der på BC Syd samlet 32 elever fra advokatbranchen. Efter nogle lidt magre år er der nu igen efterspørgsel efter advokatsekretær-elever, og i disse uger står på det på undervisning i blandt andet dødsboskifte.  

Marts måned er opgjort, og der er stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de tre store merkantile uddannelser.

Uddannelsesnævnet søger en engageret konsulent til opsøgende indsats for medarbejdere og virksomheder om relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.

I Lørdags blev afslutningsceremonien afholdt i Næstved Arenas Hal 1. Her blev alle deltagerne hyldet for deres deltagelse ved dette års Skills - og så blev vinderne kåret.

Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne steg for tredje år i træk. De merkantile erhvervsuddannelser oplevede dog et lille dyk.

Uddannelsesnævnet søger en engageret uddannelseskonsulent, som har evner til og ambitioner om at udvikle de merkantile erhvervsuddannelser.