Nyheder

HAKL har netop afrapporteret pilotprojektet Adaptive AMU til Undervisningsministeriet.

Se hvilke AMU-kurser og vejledende forløb, der er udarbejdet af HAKL og godkendt på Positivlisten 2019.

To nye AMU-kurser inden for Handel og logistik er blevet godkendt:

Som led i en generel kursusgennemgang har HAKL opdateret og afkortet 5 AMU-kurser inden for administration og assistance i tandklinikken.

Teknologi og digitalisering har fundet vej ind i de kommercielle træningscentre. Det har skabt et behov for kompetencer ud over stærke træningsfaglige kompetencer hos de træningsfaglige instruktører.

Så er der 5 opdaterede ERP-kurser for administrations-, samt økonomi- og regnskabsmedarbejdere, som gerne vil arbejde med controller- eller administrativt arbejde ved brug af et ERP system.

Den seneste opgørelse fra ministeriet, viser et fald i antallet af kursister på HAKLs område i forhold til 3. kvartal 2017.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2018.

Året er omme og der kan nu gøres endelig status på 2018. 

HAKL igangsætter i 2019 flere analyser og projekter, der skal undersøge forskellige kursusmålgruppers jobfunktioner og branchetendenser.

Så er der 16 nye, opdaterede kurser for mediegrafikere, multimediedesignere, grafiske teknikere og andre med lignende kompetencer.