Nyheder

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 seks kompetenceområder, henholdsvis handelsregning, salg og service, kommunikation, forretningsforståelse, databehandling og optimering af arbejdsprocesser. De fem første kompetenceområder er gengangere fra tidligere – det sjette, optimering af arbejdsprocesser - er tilføjet som en tværgående kompetence, der opnås gennem kombination af viden og kompetencer fra de øvrige områder. Målene i de uddannelsesspecifikke fag på detail og handel er fortsat identiske for at sikre eleven skiftekompetence efter GF2. I tilrettelæggelsen af undervisningen skal skolen tage højde for, at eleven arbejder med begreber og metoder særlig relevant for handelsbranchen.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 seks kompetenceområder, henholdsvis handelsregning, salg og service, kommunikation, forretningsforståelse, databehandling og optimering af arbejdsprocesser. De fem første kompetenceområder er gengangere fra tidligere – det sjette, optimering af arbejdsprocesser - er tilføjet som en tværgående kompetence, der opnås gennem kombination af viden og kompetencer fra de øvrige områder. Målene i de uddannelsesspecifikke fag på detail og handel er fortsat identiske for at sikre eleven skiftekompetence efter GF2. I tilrettelæggelsen af undervisningen skal skolen tage højde for, at eleven arbejder med begreber og metoder særlig relevant for detailhandelsbranchen.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 får den 1. august 2022 tilføjet et kompetenceområde i forretningsforståelse udover de tre eksisterende i henholdsvis databehandling, kommunikation og kvalitet og service. Der er dog ikke tilsigtet en ændring i den faglige profil, men snarere en præcisering af, at forretningsforståelse er en tværgående kompetence og forståelse af, hvordan virksomhedens administrative funktioner hænger sammen med virksomhedens indtjeningsevne, markedsforhold, målsætning om bæredygtighed mv.

De uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del, GF2, er blevet nybeskrevet.

HAKL afholdt den 16. maj 2022 møde med videncentrene Viden om Data og Viden om Digital handel.

Virksomhedsøkonomi, niveau B er fra og med den 1. august 2022 obligatorisk på det merkantile eux-forløb.

Den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen er netop godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. Udkastet til den nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2022, er således sendt i høring hos skolerne med svarfrist den 14. juni.

Den seneste opgørelse af lærepladstallene er nu tilgængelig på vores side for statistik. Tallene indikerer, at aftalerne bliver indgået tidligere i år, end normalt.

Det var reaktionerne tirsdag den 10. maj fra de 40 gæster fra videnscentre, erhvervsakademier, organisationer, undervisere fra erhvervsskoler samt gæster fra eksterne konsulentvirksomheder, der klikkede ind på webinar om ”Bæredygtighed og grøn omstilling”.

Der blev i første halvår af 2021 afholdt 32.727 prøver på HAKLs kurser - Det er en stigning på 41% sammenlignet med første halvår af 2020.