Nyheder

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Tilsvarende muligheder gælder nu også for butiksansatte, der vil efter- og videreuddanne sig i AMU-regi.

Knap 30% af uddannelsesaftaler, indgået i 2016 omfatter talentspors-undervisning.

Ved udgangen af april 2016 er der færre elever i gang end på samme tidspunkt sidste år, dog er der, ved udgangen af april 2016, indgået flere nye uddannelsesaftaler sammenlignet med udgangen af april 2015.

amukurs.dk har fået nye funktioner, som gør det nemmere at formidle udbuddet af kursuspakker.

Nu er 12 kortere AMU-kursusforløb til positivlisten for ledige godkendt.

Den ny FKB erstatter FKB Produktion af trykt og digital kommunikation og FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion.

Voksen- og efteruddannelsestilbud gør medarbejderne mere effektive og er med til at øge kvaliteten af virksomhedernes ydelser og produkter.

Som noget helt nyt kan virksomheder og medarbejdere nu tage jobrettede sprogkurser i AMU i hele seks forskellige sprog.

For især mindre virksomheder ligger der ofte en konkret økonomisk og tidsbesparende effekt i at have et bedre overblik over, hvordan nøgletal fra virksomhedens it-systemer kan anvendes til at optimere arbejds- og forretningsgange, fx gennem digitalisering.

Den 29. april er der frist for tilmelding til samarbejdet om Skills Detail 2017 – mange skoler har allerede givet tilsagn.