Nyheder

Ved udgangnen af marts 2016 spores der vækst inden for Handelsuddannelsen og Tandklinikassistent, mens at udviklingen på Kontor og Eventkoordinator er uændret, sammenligner man med samme tidspunkt sidste år.

Ny uddannelsesordning for kontoruddannelse på vej. Den nye uddannelsesordning, som netop er sendt til høring på skolerne, vedrører ændringer i specialer Administration, Økonomi og Revision. Ændringerne vil træde i kraft til sommer.

Personlige trænere kan opkvalificeres til at støtte konkurrence- og udholdenhedsatleter i deres vej mod deltagelse i konkurrencer.

Evalueringen viser generelt en meget stor tilfredshed med uddannelsen

Nu er det tid til at indmelde virksomheders og medarbejderes kompetencebehov 2017

HAKL har fået godkendt en justeret beskrivelse af den fælles kompetencebeskrivelse på HR-jobområdet

HAKL har på sit møde den 15. marts drøftet, hvordan AMU kan gøres mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere i fremtiden.

Nye bekendtgørelser er et resultat af en justeret formulering om merit i eux forløb og at Detailhandelsuddannelsens profil Farvehandel er nedlagt.

Virksomhederne er allerede godt i gang med at rekruttere årets elever, og for første gang er der både elever med den gamle og den nye grundforløbsbaggrund blandt ansøgere.

Ved udgangen af februar 2016 er der, hvis man ser på det merkantile område samlet set, sket en mindre fald i igangværende uddannelsesaftaler set i forhold til samme tidspunkt sidste år. En vækst kan spores i Handelsuddannelsen med specialer.