Nyheder

Det er sommer og det betyder fagprøver. Mange tusinde elever færdiggør i øjeblikket deres uddannelser og kan dermed kalde sig faglært. Men i år er første år, at elever gennemfører specialet Digital Handel.

Nogle gange sker der et perfekt match mellem elev og virksomhed og når det sker, så er potentialet stort. Hos Daka Denmark A/S ansatte man Sarah og resultatet var DI Horsens Lærlingepris 2020.

Indmeld nye AMU-kursusbehov til HAKL

Under corona-krisen kan du og din virksomhed få fuld VEU-godtgørelse til opkvalificering på arbejdsmarkedsuddannelser afholdt som fjernundervisning (AMU).  

Ændringerne i handelsuddannelsen omfatter opdatering af bundne specialefag og et enkelt valgfrit specialefag. De bundne specialefag er ajourført med henblik på at styrke elevernes kompetencer inden for bæredygtighed m.m.

Ændringerne i eventkoordinatoruddannelsen omhandler justering af specialefag på under 1 uge, der enten er nedlagt eller sammenlagt med andre fag som følge af aftalen fra 2018 om ”Fra folkeskole til faglært” omfattede en forenkling af beskrivelsessystemet, og der medfører, at alle specialefag på hovedforløbene fremover skal have en vejledende undervisningstid på mindst en uge.

Justeringer i detailhandelsuddannelsen omfatter ajourføring af bundne og valgfrie specialefag tilknyttet trin 1 salgsassistent/ salgsassistent med profil, oprettelse af en række nye valgfrie specialefag samt nedlæggelse af specialefag uden aktivitet.

Sommerens justeringer af kontoruddannelsen omfatter blandt andet en justering af fagprøven, udskiftning af grundfaget informationsteknologi med erhvervsinformatik og justering af en række specialefag.

De merkantile uddannelser justeres den 1. august, og ministeriet har netop udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser. Samtidigt har de faglige udvalg sendt de tilsvarende nye uddannelsesordninger i høring på skolerne.

Dette års vinder af DM i Skills i Detail hedder Marie-Louise Christensen. Hun er til daglig elev hos Louis Nielsen i Horsens. Hun har netop været til sin afsluttende eksamen, og det gik rigtig flot.