Nyheder

I dag er der præcis en måned til, at DM i Skills sættes i gang i Høng og her vil handelsuddannelsen være repræsenteret som demonstrationsfag. 

I de første tre kvartaler af 2021 blev der afholdt 10.344 HAKL-kurser som fjernundervisning. Dermed udgjorde fjernundervisning 18,5% af den samlede aktivitet i perioden. 

Nedlukningerne i forlængelse af Covid-19 har øget virksomheder/institutioners anvendelse af digitale samarbejdsformer og anvendelsen af hjemmearbejde, og det har givet anledning til en række spørgsmål om, hvordan virksomheder/institutioner skal forholde sig til, at elever under oplæring ikke må lades alene uden oplæringsansvarlige.

Antallet af unge, der søger ind på det merkantile grundforløb efter at have afsluttet folkeskolen er igen i år faldet. I år er 1.797 unge søgt ind på det merkantile grundforløb som 1. prioritet. 

I årets første tre kvartaler har over 10.334 kursister deltaget på et AMU-kursus via fjernundervisning. Det er mere end en seksdobling i forhold til de 1.704 kursusdeltagere, der deltog i fjernundervisning i 2019.

Var du ikke med til webinaret den 22. marts? Eller vil du gerne gense alle de gode pointer? Så kan du nu gense hele webinaret, hvor det nye interaktive undervisningsmateriale til kurset Præsentation af tal i regneark blev præsenteret. 

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er kommet stærkt fra start i 2022. På de merkantile erhvervsuddannelser er der indgået 23% flere aftaler, end på samme tidspunkt sidste år. 

HAKL har afsluttet en kvalitativ og eksplorativ afdækning af bæredygtighed på efteruddannelsesområdet og her er det afdækket, hvordan arbejdsfunktioner og kompetencekrav til salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere, administrative medarbejdere i det private såvel som det offentlige påvirkes af bæredygtighed, grøn omstilling og ændrede forretningsmodeller.

På webinaret tirsdag den 22. marts kl. 14 – 15 på Teams introduceres det nye interaktive digitale undervisningsmateriale – mikrolæring til kurset ”Præsentation af tal i regneark” (40750).

Det højt profilerede kursus ”Anvendelse af regneark til enkle beregninger”, der har ligget i Top 10 over de mest anvendte kurser i mange år, er blevet opdelt i 2 separate kurser.

Læs om de 2 nye kurser her.