Nyheder

De merkantile faglige udvalg holder i efteråret en konference på Fyn målrettet medarbejdere, der er beskæftiget med det lærepladsunderstøttende arbejde inden for de merkantile uddannelser.

Overgangsfrekvenserne for de elever, der afsluttede grundforløbet i 2021, er opdateret og kan findes i ministeriets hjemmeside.

De positive tendenser ser ud til at fortsætte for alle uddannelserne og det samlede antal aftaler på de merkantile uddannelser er steget med 7% sammenlignet med sidste år.

Ansøgningsfristen for den grønne iværksætterpulje ligger i september. Læs her, hvad I skal have klar, hvis I ønsker at ansøge.

Torsdag d. 2. juni havde Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) besøg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), DA og LEAD Agency.
Her præsenterede gæsterne udvalget for spændende analyser og data om udfordringerne med den faldende tilgang af elever til erhvervsuddannelserne, mangel på lærlinge samt de udfordringer og modsætninger der er i systemet i forhold til elevernes valg, elevernes ønsker og forståelse af karrieremuligheder og meget mere.

I 2026 skal 80% af eleverne på de merkantile grundforløb og 66% af eleverne på det studiekompetencegivende forløb på merkantile uddannelser, have en uddannelsesaftale, inden de afslutter deres forløb. Det er en af målsætningerne fra trepartsaftalen om Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020. På de uddannelser, som Uddannelsesnævnet servicerer, går det i den rigtige retning i forhold til at opfylde de nationale målsætninger.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 følgende kompetenceområder, som er gengangere fra tidligere:

Den nye bekendtgørelse for tandklinikassistent er netop godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. Udkastet til den nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2022, er således sendt i høring hos skolerne med svarfrist den 22. juni.

Uddannelsesnævnet havde to uddannelser med til DM i Skills i Høng, hvor mere end 67.000 gæster besøgte hallerne. Her fik de et unikt indblik i alle uddannelserne og over 10.000 gæster gik derfra med en tandbørste.

Så er der åbent for ansøgninger til AUB-puljen efterår 2022, hvor de lokale uddannelsesudvalg kan ansøge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til aktiviteter, der kan skabe flere lærepladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent.