Nyheder

Styrelsen for It og Læring (STIL) har udsendt en korrektion til en nyhedsmail fra den 22. november 2022 om udfyldelse af formularen til uddannelsesaftalen i forhold til løn og ansættelsesvilkår.

Detailhandelsuddannelsen med specialer er klar med en ny bekendtgørelse, der gælder pr 1. august 2023.

Den nye bekendtgørlse for Kontoruddannelsen træder i kraft 1. august 2023 og indeholder kun én ændring.

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, bortfalder det særlige 1-årige hovedforløb for elever med en gymnasial eksamen.

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, er det som altid fastlagt i overgangsbestemmelserne, at skolen i sin lokale undervisningsplan for det kommende skoleår kan fastsætte overgangsordninger, der overflytter eleverne fra den nuværende til den nye bekendtgørelse.

Hele 84 procent af de deltagende virksomheder, var meget tilfredse med at have brugt tid på 2023’s Karrieredage arrangeret af Det Faglige udvalg for Handelsuddannelsen. Samtidig anbefaler deltagerne andre virksomheder at deltage på fremtidige Karrieredage.

Er du elev eller lærling på en erhvervsuddannelse og mangler du finanser til at kunne videreuddanne dig i Danmark eller udlandet? Så se her. For du kan søge DA’s Uddannelsespris og få økonomisk støtte til at blive det du drømmer om.

Kom til webinar og undgå ubehagelige overskrifter.

Står man, som AMU-underviser, indenfor det merkantile område og mangler viden om grøn omstilling og bæredygtighed, så er hjælpen ikke langt væk.

Der kommer flere nyskabelser på den landsdækkende positivliste 2023 for 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis det står til efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).