Nyheder

Et interaktivt datadrevet webkort udtænkt og opfundet af den 22 årige kontorelev Christian Skermer Leonhardt, der er  2. års kontorelev, gør det nu nemmere for de opsøgende virksomhedskonsulenter, at servicere alle kommunens virksomheder.

Grundfaget erhvervsinformatik optages på de merkantile grundforløb, når grundfaget informationsteknologi udgår sommer 2020.

DM i Skills er slut for i år, og den sluttede med et brag. Alle vinderne blev kaldt op på scenen til jubelbrøl fra publikum, men én elev, får et helt specielt tillykke fra Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnet har været på besøg hos ZOO for at følge op på forårets EUX-kampagne. I Den forbindelse snakkede vi med Heidi, der er HR Chef hos ZOO, og som også medvirkede i filmen tilbage i foråret. I Zoologisk have har de haft en eventelev med EUX ansat i ca halvandet år, og den ekstra faglige ballast har de kunne mærke i virksomheden.

HAKL er i gang med at digitalisere de kursusprøver på AMU, der ligger i uddannelsesadministration.dk.

De merkantile faglige udvalg fik i forårets AUB-pulje bevilliget kr. 1.959.700 til et projekt om eux-elever sammen med 20 skoler.

Datahåndtering og automatiseringfår større og større betydning for de administrative arbejdsprocesser, og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser er derfor sammen med 4 skoler gået i gang med at udvikle fag, der skal give kontoreleverne digitale kompetencer til at imødekomme kravene i fremtiden.

HAKL opfordrer kursusudbydere til at lave forsøg om samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb

Kursusudbyderne i AMU kan nu tilbyde sprogundervisning i 2 sprog mere.

Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober udgivet tal for overgangsfrekvensen fra grundforløbet til hovedforløbet. Her vises status på eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2.


Nedenfor finder i udviklingen i overgangsfrekvens for de 6 uddannelser. Er der tale om 2 elever eller færre, er tallene sløret, hvilket forklarer nogle af de tomme felter.  

Du kan klikke på billedet for at maksimere det.

Overgang

Nedenfor vises opgørelse for Detail, Handel og Kontor for elever, der har gennemført eux 1. del. Der er ikke tilstrækkelig data til at kunne vise på Event.

Overgang med EUX