Nyheder

Igen i 2020 vil Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser kåre Danmarks dygtigste salgsassistent elev. Udvalget er i gang med at planlægge konkurrencerne for DM i Skills Detail 2020, der afholdes i Bella Centret den 16. til den 18. januar.

Sarah Jensen, Løn- og Personalekonsulent, Miljøstyrelsen og Tanja Hald Madsen, Elev, Sønderborg Kommune har begge taget ekspertfaget ”Borgerkommunikation”. De er enige om, at det har givet dem konkrete kompetencer og dermed større ansvar i hverdagen. 

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) har i maj måned inviteret offentlige arbejdsgivere, elever og skoler til konference om digitalisering i den offentlige sektor og behovet for dygtige elever.

Nye AMU-kurser i 2019 og deres relationer til tidligere kurser.

Nu kan der indmeldes nye kursusbehov, som AMU-kursusudbyderne møder i deres kontakt med virksomheder og kursister.

HK Privat og FærgeRederierne har udarbejdet en kursusfolder om Aftalt Uddannelse til medarbejdere i rederibranchen.

Studiejob i Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnets præsentation til ”fagfolk” af de nye merkantile bekendtgørelser er blevet ajourført den 7. maj 2019 med spørgsmål, som Uddannelsesnævnet har fået besvaret af Undervisningsministeriet.

Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det muligt for f.eks. en elev fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det bliver nu muligt at udvide oplæringen inden for detailhandelsuddannelsen med et ekstra trin til Retail manager. Retail manager bygger oven på de tre hidtidige specialer salgsassistent, digital handel og convenience.