Nyheder

For første gang deltager handelselever på DM i Skills. Handelsuddannelsen er til stede som demonstrationsfag i Fredericia fra den 4.-6. februar.

Selvom uddannelsen til lægesekretær på sigt skal løftes til akademiniveau, er det i dag stadig et speciale i kontoruddannelsen og indgår derfor i den igangværende udbudsrunde 2017

Uddannelsesnævnet har modtaget en række henvendelser om, hvor vidt specialet Lægesekretær indgår i den igangværende udbudsrunde – det gør det!

Forvirringen er formentlig opstået i kølvandet på, at HK Kommunal/Danske Lægesekretærer i samarbejde med Danske Regioner i november 2015 blevet enige om at løfte uddannelsen af lægesekretærer fra en erhvervsuddannelse til en kort videregående uddannelse og derfor er gået i gang med at udvikle forslag til en uddannelse.

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer, at specialet vil være en del af kontoruddannelsen i endnu nogle år, indtil der er uddannet lægesekretærer efter en ny uddannelse.

Uddannelsesnævnet vil derfor gøre opmærksom på, at specialet indgår i den igangværende udbudsrunde 2017, og at ansøgninger om retten til at udbyde kontoruddannelse med specialer også omfatter specialet Lægesekretær.

13 skoler gør sig nu klar til, at de udviklede kurser i TUP-projektet om digital læring skal markedsføres og testes med kursister. Denne fase gennemføres i første halvår af 2016. Projektets mål er at ca. 1000 kursister skal anvende kurser udviklet af projektet.

Efteruddannelsesudvalget HAKL har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede den kommende AMU-udbudsrunde, der forventes i 2017.

For 2016 gælder nye lønrefusionssatser. Satser for løntilskud for uforskyldt mistet praktikplads er forhøjet.

Effektiviser din virksomheds salgskompetencer ved at deltage i et kursus i kundeservice og salg.

I mange virksomheder, er Excel et af de vigtigste it-værktøjer at kunne beherske. For nogle af os er det nok at kunne anvende de grundlæggende funktioner, mens andre har brug for at blive bedre eller mere specialiserede.

En ny undersøgelse, som efteruddannelsesudvalget HAKL har fået penge til, skal vise, hvordan garantikurser kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til kursusudbydernes planlægning og økonomi samtidig med, at de øger virksomhedernes tillid til leveringssikkerheden og gennemførelsen.

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Ny mulighed åbner sig snart for alle andre butiksansatte.

Julegaver købes i december, men byttes i januar. Begge dele giver travlhed i butikkerne, og når tempoet er højt, kan misforståelser og konflikter nemt opstå.