Nyheder

Evalueringen viser generelt en meget stor tilfredshed med uddannelsen

Nu er det tid til at indmelde virksomheders og medarbejderes kompetencebehov 2017

HAKL har fået godkendt en justeret beskrivelse af den fælles kompetencebeskrivelse på HR-jobområdet

HAKL har på sit møde den 15. marts drøftet, hvordan AMU kan gøres mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere i fremtiden.

Nye bekendtgørelser er et resultat af en justeret formulering om merit i eux forløb og at Detailhandelsuddannelsens profil Farvehandel er nedlagt.

Virksomhederne er allerede godt i gang med at rekruttere årets elever, og for første gang er der både elever med den gamle og den nye grundforløbsbaggrund blandt ansøgere.

Ved udgangen af februar 2016 er der, hvis man ser på det merkantile område samlet set, sket en mindre fald i igangværende uddannelsesaftaler set i forhold til samme tidspunkt sidste år. En vækst kan spores i Handelsuddannelsen med specialer.

HAKL havde inviteret de 13 kursusudbydere - kursuschefer og projektansvarlige - i projektet om digital læring til møde i Uddannelsesnævnet den 8. marts.

2015 har været endnu et godt år for amukurs.dk.

HAKL går nu i gang med at udvikle 50 digitale kursusmaterialer med digitale test inden for administration, it, medie & kommunikation samt detailhandel.