Nyheder

Som led i den intensiverede satsning på digital læring, har HAKL iværksat, at der nu er udviklet nye redskaber til måling af kursisternes udbytte af undervisningen.

Mange virksomheder arbejder i dag projektorienteret med arbejdsopgaver, de løser for deres kunder. Det kalder på andre kompetencer som projektleder eller projektmedarbejder og her er der flere kursusmuligheder i AMU

Den 4, 5 og 6. februar 2016 løber årets Danmarksmesterskab i Skills af stablen.

Reelle forbedringer af EfterUddannelse.dk er klar allerede til sommer, melder Styrelsen for It og Læring (STIL).

Håndtering af kundedata fx i CRM-systemer eller i den direkte kontakt til kunderne er vigtigt for medarbejdere, der arbejder med salg, kundekontakt, indkøb mv.

HAKL har nu givet sit bidrag til 12 kortere forløb for ledige til STAR.

Ikke mindre end 62 elever fra Detailhandelsuddannelsens grundforløb deltager i år i DM Skills i Fredericia den 4.-6. februar. Eleverne repræsenterer 14 handelsskoler.

For første gang deltager handelselever på DM i Skills. Handelsuddannelsen er til stede som demonstrationsfag i Fredericia fra den 4.-6. februar.

Selvom uddannelsen til lægesekretær på sigt skal løftes til akademiniveau, er det i dag stadig et speciale i kontoruddannelsen og indgår derfor i den igangværende udbudsrunde 2017

Uddannelsesnævnet har modtaget en række henvendelser om, hvor vidt specialet Lægesekretær indgår i den igangværende udbudsrunde – det gør det!

Forvirringen er formentlig opstået i kølvandet på, at HK Kommunal/Danske Lægesekretærer i samarbejde med Danske Regioner i november 2015 blevet enige om at løfte uddannelsen af lægesekretærer fra en erhvervsuddannelse til en kort videregående uddannelse og derfor er gået i gang med at udvikle forslag til en uddannelse.

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer, at specialet vil være en del af kontoruddannelsen i endnu nogle år, indtil der er uddannet lægesekretærer efter en ny uddannelse.

Uddannelsesnævnet vil derfor gøre opmærksom på, at specialet indgår i den igangværende udbudsrunde 2017, og at ansøgninger om retten til at udbyde kontoruddannelse med specialer også omfatter specialet Lægesekretær.

13 skoler gør sig nu klar til, at de udviklede kurser i TUP-projektet om digital læring skal markedsføres og testes med kursister. Denne fase gennemføres i første halvår af 2016. Projektets mål er at ca. 1000 kursister skal anvende kurser udviklet af projektet.