Nyheder

Det lysner for AMU efter et rædsomt 2021. De seneste to år har set en fremgang i antallet af kursister under HAKL.

Lær at finde rundt i mærkningsjunglen og få konkrete eksempler på hvordan virksomheder i forskellige brancher arbejder med og implementerer mærkningsordninger. Det er den 14. august i Odense.

Lokale uddannelsesudvalg kan ansøge om støtte til flere lærepladsopsøgende aktiviteter, når AUB-puljen efteråret 2023 har ansøgningsfrist den 15. august.

For 25. gang uddeler Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat priser for de bedste fagprøver indenfor Handelsuddannelsen og Detailhandelsuddannelsen. Du kan nu indstille din elev til prisen.

Et anbefalelseskatalog udarbejdet af tænketankene CONCITO og Mandag Morgen peger blandt andet på at opkvalificering på tværs af arbejdsmarkedet er en nødvendig vej, hvis man skal sikre den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling. På det merkantile område er man godt i gang og har et væld af relevante AMU-kurser i bæredygtighed og grøn omstilling.

Specialefaget Omnichannel er tilkoblet alle specialer på handelsuddannelsen

Specialefag i bæredygtighed og ESG er nyt på kontoruddannelsen.

Ti projektansvarlige Lokale Uddannelsesudvalg på det merkantile område har fået bevilget midler fra AUB-puljen for foråret 2023. Blandt dem et projekt, hvor 11 erhvervsskoler skal samarbejde.

Der er løbende blevet indgået uddannelsesaftaler efter de gamle uddannelsesbekendtgørelser fra før 2015. Altså på baggrund af HG-beviser modtaget før 2015. Men det er svært at opretholde udbud af alle versioner af de merkantile uddannelser fra perioden 1996-2015, og derfor er der stigende interesse for at kunne overflytte uddannelsesaftalerne til en nyere version.

Heldigvis er det, i et vist omfang, muligt at samle elever med HG-beviser på den merkantile fællesindgang-bekendtgørelse fra 2013. Det kræver dog, at HG-beviset opfylder de adgangskrav, der gjaldt i 2013. Uddannelsesnævnet har i samarbejde med STUK udarbejdet en vejledning til, hvornår og hvordan uddannelsesaftalerne kan samles på 2013-bekendtgørelsen. Ved at følge linket her, kan du læse nærmere om kravene til overflytning, og hvordan man praktisk håndterer overflytningen.

Hvis man modtager henvendelser om HG-beviser, der på grund af manglende grundfag ikke kan overflyttes til 2013-bekendtgørelsen, er man velkommen til at kontakte Uddannelsesnævnet.