Nyheder

Læs om en kursists AMU oplevelse på Aalborg Handelsskole.

Der er positiv udvikling i antallet af indgåede aftaler på alle de merkantile uddannelser samt Tandklinikassistentuddannelsen. Der kommer til at ske meget i løbet af de kommende måneder, da der ofte bliver indgået mange aftaler i sommermånederne.

Udenlandske studenter, der ønsker en kontoruddannelse, skal fra og med 1. august 2018, lever op til samme krav som elever med en dansk stx/hf/htx. 


Det obligatoriske EUX-forløb i kontoruddannelsen betyder, at alle skal have et gymnasialt niveau for at starte på hovedforløbet. 

Pr. 1. januar 2018 er det blevet præciseret i uddannelsesbekendtgørelsen, at alle elever, der har en gymnasial eksamen, skal følge det forløb, der i dag gælder for elever med stx-baggrund. Eneste undtagelse er elever med hhx baggrund.

Det betyder, at elever med en udenlandsk gymnasial baggrund, elever med en International Baccalaureate (IB) og elever med et EUX- bevis fra de tekniske erhvervsuddannelser skal følge det 10 ugers GF2 forløb for studenter samt have gennemført Dansk A (eller et andet skandinavisk sprog). 

Hovedforløbets længde følger overgangsordningen for studenter og er dermed i udgangspunktet 1-årig.

Læs nærmere om de udenlandske studenter på Uddannelsesnævnets hjemmeside. 

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske EUX-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.  

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Fitnessuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Nu kan efteruddannelsesudvalgene få registreret flere AMU-kurser med afsluttende prøver til brug i forsøget med kollektiv afkortning.

Morten Jørgensen har i 6 uger deltaget i uddannelsen Fra Ufaglært til Faglært i IBC 360 - IBCs digitale læringscenter. Men vejen dertil var ikke helt snorlige.

Selvom flere af de merkantile AMU-kursusområder oplevede fremgang, så faldt aktiviteten på administrationskurserne.

Undervisningsministeriet har opdateret deres datavarehus, så det nu indeholder tal for hele 2017 for optaget på grundforløb 2.

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Eventkoordinatoruddannelsen, bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.