Nyheder

Det er snart ved at være sæson for forlængelser og afkortninger, og med en hverdag som fortsat er påvirket af Covid-19, får vi stadig flere henvendelser fra virksomheder og elever, som gerne vil have forlænget uddannelsesaftalerne.

HAKL har udviklet nyt kursus for indkøbere, der vil have fokus på bæredygtighed.

Covid-19 tiltagene er pt. forlænget til den 7. februar 2021, og restriktioner om nødundervisning mv. vil dermed vare en tid endnu.

Uddannelsesnævnet er begyndt at samle analyser og undersøgelser, som kan give indblik i flere aspekter af opsøgning af lærepladser og indgåelse af uddannelsesaftaler.

Siden efteråret 2019 er AMU-kurser blevet afviklet med en prøve som afslutning på kurset - og det har Tietgen klaret til UG kryds og slange 

Der blev indgået flere aftaler med EUXere i 2020, og så er flere af regionerne oppe i grønne tal. 

Covid-19 lagde en dæmper på stort set alle forventninger i 2020 - Alligevel blev der indgået flere uddannelsesaftaler i sidste år, sammenlignet med 2019. 

Mere end 23.000 gik til prøve i HAKL i 1. halvår 2020

Uddannelsesnævnet har sammen med IU, TUR, SUS, SEVU, DFF samt slagterfagets fællesudvalg lanceret hjemmesiden Uddannelsessekretariaterne.dk.

Uddannelsesnævnet har hele året fulgt udviklingen i antallet af ophævede aftaler og sammenlignet med 2019 - Og 2020 slutter med færrest.