Nyheder

Ministeriet har for nyligt offentliggjort tilgangen til erhvervsuddannelserne for årets første kvartal på uddannelsesstatistik.dk. Af disse tal fremgår det, at tilgangen til de merkantile GF 2 er faldet.

Ministeriet har godkendt den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen, som træder i kraft 1. august 2021. Der er foretaget to mindre justeringer:

Alt imens forårets fokus har været på covid-19 og trepartsaftalen er kontoruddannelsen blevet gjort klar til endnu et år. Ministeriet har udstedt en ny uddannelsesbekendtgørelse, og det faglige udvalg har udarbejdet en ny uddannelsesordning, men der er kun tale om få og små ændringer.

Digitalt spørgeskema udsendt til vejledere i a-kasse og uddannelsesvejledere i HK-afdelinger

OmKOF justerer sin praksis for afkortning af uddannelsestiden, så elever, der får tilbud om at tiltræde et job som faglært inden for samme offentlige virksomhed/institution, har mulighed for at få afkortet deres uddannelsestid og tiltræde jobbet, hvis der kun er nogle få måneder til, at eleven skulle være udlært.

Flere og flere virksomheder benytter sig af tilbuddet om at få Projektkonsulent Marie Falkenberg fra den opsøgende indsats, på besøg i virksomheden.

Sammenligner man antallet af indgåede uddannelsesaftaler med samme periode sidste år, så er der tocifrede vækstrater på alle uddannelserne og næsten en fordobling i antallet af aftaler på Handelsuddannelsen.

Opfordring til kursusudbyderne og lokale uddannelsesudvalg om at indmelde forslag til nye kursusbehov

I den årlige trivselsundersøgelse blandt elever på erhvervsuddannelserne, svarer de merkantile elever, at de trives i praktikken. Det billede har været stabilt siden undersøgelsen første gang blev lavet i 2016. 

I forbindelse med at kontorspecialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 har Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) den 27. april præsenteret forventninger til de overgangsordninger og regler der kommer til at gælde for elever, der gerne vil i lære på specialet lægesekretær. Webinaret blev vel besøgt af 60 deltagere fra erhvervsskoler, praktikcentre samt e-vejledning. OmKOF siger tak for den store interesse.