Nyheder

Fremover får lærestederne og eleverne på specialet offentlig administration mulighed for at vælge det valgfrie specialefag Værdiskabende optimering gennem automatisering.

Mere end 90 lærepladskonsulenter mødte op til dette års lærepladskonference i Aarhus, hvor de blev klædt på med den nyeste viden og inspiration fra kollegaer fra hele landet.

I sommeren 2022 blev alle uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del nybeskrevet, og det medførte, at skolernes fælles standard for grundforløbsprøven også skulle justeres.

Tirsdag blev der uddelt priser til Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads. Blandt finalisterne var både Færdselsstyrelsen i Holstebro og Maxi Zoo.

Salgstrainee Casper Holten Nielsen har gjort arbejdet med dokumentation og bestilling af byggematerialer lettere for sine kunder. Derfor modtager han nu årets fagprøvepris og 30.000 kroner.

Aldrig har så mange kursister været til prøve på et af HAKLs kurser – og færre udebliver fra det grønne prøvebord. Tallene kommer efter en målrettet indsats fra HAKLs side for at gøre prøverne mere inkluderende.

Selvom de seneste tal fra Undervisningsministeriet viser en generel tilbagegang på godt fem procent i tilgangen til erhvervsuddannelserne i juli og august, kan de merkantile uddannelser notere sig en lille fremgang.

Flere virksomheder bliver godkendt til at have eventkoordinatorelever. Det har den positive effekt, at der fra 2024 er frit optag på grundforløbet på eventkoordinatoruddannelsen.

For de to elever, Iris Andrea Bjorssor og Line Bisp Fogh, er det nye undervisningsmateriale fra BFA Handel et godt undervisningsværktøj, som kan gøre det (lidt) lettere at lære.

For underviser på Viden Djurs, Line Skytte, er det nye undervisningsmateriale et godt værktøj, som hjælper med at få tør viden ind i hoved og krop på eleverne.