Nyheder

Elever med bevis for EUX 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Eleverne kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse.

Grundforløb til studenter afkortes til 5 uger fra de nuværende 10 uger, og indholdet i grundforløbene består fremover af 2 grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Elever med hhx baggrund skal ikke længere gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Det nuværende grundforløb på 5 uger bortfalder, og elever med hhx-baggrund har igen fuld standardmerit for grundforløbet.

Undervisningsministeriet har udstedt nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser, som alle træder i kraft den 1. august 2019.

Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere i dage trivselsmålingerne for 2018. Tallene afslører, at de merkantile virksomheder og elever er de mest tilfredse. 

I denne uge er der på BC Syd samlet 32 elever fra advokatbranchen. Efter nogle lidt magre år er der nu igen efterspørgsel efter advokatsekretær-elever, og i disse uger står på det på undervisning i blandt andet dødsboskifte.  

Marts måned er opgjort, og der er stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de tre store merkantile uddannelser.

Uddannelsesnævnet søger en engageret konsulent til opsøgende indsats for medarbejdere og virksomheder om relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.

I Lørdags blev afslutningsceremonien afholdt i Næstved Arenas Hal 1. Her blev alle deltagerne hyldet for deres deltagelse ved dette års Skills - og så blev vinderne kåret.

Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne steg for tredje år i træk. De merkantile erhvervsuddannelser oplevede dog et lille dyk.