Nyheder

Over 12.000 kursister har i 2021 deltaget på et HAKL kursus som fjernundervisning, hvilket er en stigning på 73% sammenlignet med 2020. Nedenfor har vi samlet de ti mest populære kurser.  

Antallet af kursister på FKB Turist og rejse er steget med 427% og har den højeste kursusaktivitet siden 2009.

Antallet af kursister er generelt faldet, men én FKB har stadig en høj aktivitet. På FKB Detail var i 2020 16.984 kursister og der var igen over 16.000 kursister i 2021.

Aktiviteten på HAKLs kurser er opdateret, så den nu omfatter hele 2021. Den seneste opgørelse kan findes under AMU-statistik.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 tre kompetenceområder, henholdsvis kommunikation, projektstyring samt udvikling og forretningsforståelse. Kompetenceområderne er ikke justeret, men er i videst muligt omfang overført fra tidligere.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 seks kompetenceområder, henholdsvis handelsregning, salg og service, kommunikation, forretningsforståelse, databehandling og optimering af arbejdsprocesser. De fem første kompetenceområder er gengangere fra tidligere – det sjette, optimering af arbejdsprocesser - er tilføjet som en tværgående kompetence, der opnås gennem kombination af viden og kompetencer fra de øvrige områder. Målene i de uddannelsesspecifikke fag på detail og handel er fortsat identiske for at sikre eleven skiftekompetence efter GF2. I tilrettelæggelsen af undervisningen skal skolen tage højde for, at eleven arbejder med begreber og metoder særlig relevant for handelsbranchen.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 seks kompetenceområder, henholdsvis handelsregning, salg og service, kommunikation, forretningsforståelse, databehandling og optimering af arbejdsprocesser. De fem første kompetenceområder er gengangere fra tidligere – det sjette, optimering af arbejdsprocesser - er tilføjet som en tværgående kompetence, der opnås gennem kombination af viden og kompetencer fra de øvrige områder. Målene i de uddannelsesspecifikke fag på detail og handel er fortsat identiske for at sikre eleven skiftekompetence efter GF2. I tilrettelæggelsen af undervisningen skal skolen tage højde for, at eleven arbejder med begreber og metoder særlig relevant for detailhandelsbranchen.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 får den 1. august 2022 tilføjet et kompetenceområde i forretningsforståelse udover de tre eksisterende i henholdsvis databehandling, kommunikation og kvalitet og service. Der er dog ikke tilsigtet en ændring i den faglige profil, men snarere en præcisering af, at forretningsforståelse er en tværgående kompetence og forståelse af, hvordan virksomhedens administrative funktioner hænger sammen med virksomhedens indtjeningsevne, markedsforhold, målsætning om bæredygtighed mv.

De uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del, GF2, er blevet nybeskrevet.

HAKL afholdt den 16. maj 2022 møde med videncentrene Viden om Data og Viden om Digital handel.