Nyheder

Efteruddannelsesudvalget HAKL har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede den kommende AMU-udbudsrunde, der forventes i 2017.

For 2016 gælder nye lønrefusionssatser. Satser for løntilskud for uforskyldt mistet praktikplads er forhøjet.

Effektiviser din virksomheds salgskompetencer ved at deltage i et kursus i kundeservice og salg.

I mange virksomheder, er Excel et af de vigtigste it-værktøjer at kunne beherske. For nogle af os er det nok at kunne anvende de grundlæggende funktioner, mens andre har brug for at blive bedre eller mere specialiserede.

En ny undersøgelse, som efteruddannelsesudvalget HAKL har fået penge til, skal vise, hvordan garantikurser kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til kursusudbydernes planlægning og økonomi samtidig med, at de øger virksomhedernes tillid til leveringssikkerheden og gennemførelsen.

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Ny mulighed åbner sig snart for alle andre butiksansatte.

Julegaver købes i december, men byttes i januar. Begge dele giver travlhed i butikkerne, og når tempoet er højt, kan misforståelser og konflikter nemt opstå.

Tiden efter jul minder mange butiksansatte om vigtigheden af at være skarp på bytteregler, og hvordan eventuelle reklamationer skal håndteres

I 2016 stiger kursusprisen markant på flere af de mest anvendte kurser i AMU

Det er især kurser i kommunikation, samarbejde og deltagelse i forandringsprocesser der hitter – både for medarbejdere og ledere