Nyheder

Mange ledere må forholde sig til at sociale medier er en del af medarbejdernes hverdag – også når de er på arbejde. Det kan give anledning til en række overvejelser over, hvilke muligheder og faldgruber, medarbejdernes aktivitet på sociale medier rummer for virksomheden.

AMU-kursernes titler og målgruppe er blevet skærpet, så sammenhængen og målgruppen træder tydeligere frem.

Kursusportalen amukurs.dk har vokseværk. Kurser fra Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI), er nu kommet med som seneste skud på stammen. Det betyder også, at portalen er blevet udvidet med et nyt fagområde.

Traditionen tro afholder efteruddannelsesudvalget HAKL igen i år dialogmøder – denne gang i september – på LEARNMARK Horsens og Roskilde Handelsskole.

Fire velbesøgte regionale møder mundede ud i aftaler om samarbejde frem mod de regionale mesterskaber i efteråret.

5 nye kurser i butiksdrift - specialistspor.

3 nye kurser i produkt og sortiment - specialistspor.

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Tilsvarende muligheder gælder nu også for butiksansatte, der vil efter- og videreuddanne sig i AMU-regi.

Knap 30% af uddannelsesaftaler, indgået i 2016 omfatter talentspors-undervisning.

Ved udgangen af april 2016 er der færre elever i gang end på samme tidspunkt sidste år, dog er der, ved udgangen af april 2016, indgået flere nye uddannelsesaftaler sammenlignet med udgangen af april 2015.