Nyheder

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet til børne- og undervisningsministeren, at specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 i forlængelse af at Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2020 har godkendt den nye erhvervsakademiuddannelse - ”Sundhedsadministrativ koordinator”, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021.

Årets vindere af Detailhandelens fagprøvepris og Handelsuddannelsens fagprøvepris er fundet.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

En lille præcisering til bekendtgørelserne 

En erhvervsuddannelse er specielt ikke nogen blindgyde og skulle du være i tvivl, så kan du på det nye og opdaterede uddannelseskort se, hvilke videreuddannelsesmuligheder, de forskellige merkantile erhvervsuddannelser giver.

Hands-on starter her i efteråret en storstilet kampagne, hvor liveshows fra 22 erhvervsskoler rundt i Danmark skal livestreames på to af verdens mest benyttede streamingsider.

Lige før sommeren blev der godkendt 2 nye praktikvejlederkurser i AMU.

De lokale uddannelsesudvalg har igen mulighed for at ansøge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til aktiviteter, der kan skabe flere praktikpladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent. Der er ansøgningsfrist den 1. september.

Regeringen Indgik d. 17 juni to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering og uddannelse af ledige. Initiativerne skal styrke en jobrettet opkvalificering af ledige, som er blevet berørt af coronakrisen.

HAKL har sammensat 2 kursuspakker til medarbejdere og virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervene.