Nyheder

For underviser på Viden Djurs, Line Skytte, er det nye undervisningsmateriale et godt værktøj, som hjælper med at få tør viden ind i hoved og krop på eleverne.

Arbejdsmiljø og ergonomi i detailhandlen er på skemaet. Undervisere har, i år, fået mulighed for at benytte sig af et nyt undervisningsværktøj, som kan hjælpe eleverne med at lege sig til viden.

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser vil med en justering af kontoruddannelsen søge at imødekomme efterspørgslen efter lønmedarbejdere. De to specialer administration og økonomi vil kunne tilpasses en specialisering i lønadministration, hvad enten der er tale om en intern funktion i en virksomhed eller en serviceydelse til eksterne kunder.

Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat kårede mandag den 2. oktober de tre bedste fagprøver inden for henholdsvis detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen.

Frafaldet på klinikassistentuddannelsen stiger støt for hvert år. Mangel på forventningsafstemning mellem elev og klinik er en blandt mange årsager, viser ny undersøgelse. Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent sætter tiltag i søen for at ændre på tallene.

I dag, den 3. oktober 2023, lanceres kampagnen "Styr på det? Bliv kontorelev", der skal styrke kendskabet til kontoruddannelsen og de mange karrieremuligheder, den kan føre til.

En stigning på godt 52 procent. Sådan har udviklingen været i aktiviteten på de bæredygtige AMU-kurser under Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

Der er nu to måneder til lærepladskonferencen i Aarhus den 15. november. Programmet er nu på plads og deltagerne får blandt andet fire forskellige workshops at vælge mellem.

Da en mindre motorfabrik i Grenå skulle gøre sig klar til ny EU-lovgivning, der skal fremme den grønne omstilling, gik en del af opgaven til deres økonomielev, Jeanette Feldballe. Hendes udførelse af opgaven førte til en fagprøve om bæredygtig regnskabspraksis og nu får hun en pris på 30.000 kroner for prøven.

Kontorelev med specialet spedition, Sofie Smærup Jeppesen ville hjælpe sine NGO-kunder til lettere at kunne træffe grønne transportvalg. Det ønske har, i dag, givet hende DI og HK Privats fagprøvepris på 30.000 kroner.