Nyheder

Så er der sat dato og sted på de årlige dialogmøder.

Læs om en kursists AMU oplevelse på Aalborg Handelsskole.

Der er positiv udvikling i antallet af indgåede aftaler på alle de merkantile uddannelser samt Tandklinikassistentuddannelsen. Der kommer til at ske meget i løbet af de kommende måneder, da der ofte bliver indgået mange aftaler i sommermånederne.

Udenlandske studenter, der ønsker en kontoruddannelse, skal fra og med 1. august 2018, lever op til samme krav som elever med en dansk stx/hf/htx. 

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske EUX-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.  

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Fitnessuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Nu kan efteruddannelsesudvalgene få registreret flere AMU-kurser med afsluttende prøver til brug i forsøget med kollektiv afkortning.

Morten Jørgensen har i 6 uger deltaget i uddannelsen Fra Ufaglært til Faglært i IBC 360 - IBCs digitale læringscenter. Men vejen dertil var ikke helt snorlige.

Selvom flere af de merkantile AMU-kursusområder oplevede fremgang, så faldt aktiviteten på administrationskurserne.

Undervisningsministeriet har opdateret deres datavarehus, så det nu indeholder tal for hele 2017 for optaget på grundforløb 2.