Nyheder

Siden efteråret 2019 er AMU-kurser blevet afviklet med en prøve som afslutning på kurset - og det har Tietgen klaret til UG kryds og slange 

Der blev indgået flere aftaler med EUXere i 2020, og så er flere af regionerne oppe i grønne tal. 

Covid-19 lagde en dæmper på stort set alle forventninger i 2020 - Alligevel blev der indgået flere uddannelsesaftaler i sidste år, sammenlignet med 2019. 

Mere end 23.000 gik til prøve i HAKL i 1. halvår 2020

Uddannelsesnævnet har sammen med IU, TUR, SUS, SEVU, DFF samt slagterfagets fællesudvalg lanceret hjemmesiden Uddannelsessekretariaterne.dk.

Uddannelsesnævnet har hele året fulgt udviklingen i antallet af ophævede aftaler og sammenlignet med 2019 - Og 2020 slutter med færrest.   

HAKL har udviklet 4 uddannelsesforløb der kombinerer AMU-Undervisning med akademimoduler.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Uddannelsesnævnets sekretariatschef gennem godt 20 år, Per Clausen, har besluttet at gå på pension med udgangen af november 2020.

De merkantile faglige udvalg ophører med udgangen af 2020 med at udarbejde skabeloner til de merkantile uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2021 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.