Nyheder

Indmeld nye AMU-kursusbehov til HAKL

Under corona-krisen kan du og din virksomhed få fuld VEU-godtgørelse til opkvalificering på arbejdsmarkedsuddannelser afholdt som fjernundervisning (AMU).  

Ændringerne i handelsuddannelsen omfatter opdatering af bundne specialefag og et enkelt valgfrit specialefag. De bundne specialefag er ajourført med henblik på at styrke elevernes kompetencer inden for bæredygtighed m.m.

Ændringerne i eventkoordinatoruddannelsen omhandler justering af specialefag på under 1 uge, der enten er nedlagt eller sammenlagt med andre fag som følge af aftalen fra 2018 om ”Fra folkeskole til faglært” omfattede en forenkling af beskrivelsessystemet, og der medfører, at alle specialefag på hovedforløbene fremover skal have en vejledende undervisningstid på mindst en uge.

Justeringer i detailhandelsuddannelsen omfatter ajourføring af bundne og valgfrie specialefag tilknyttet trin 1 salgsassistent/ salgsassistent med profil, oprettelse af en række nye valgfrie specialefag samt nedlæggelse af specialefag uden aktivitet.

Sommerens justeringer af kontoruddannelsen omfatter blandt andet en justering af fagprøven, udskiftning af grundfaget informationsteknologi med erhvervsinformatik og justering af en række specialefag.

De merkantile uddannelser justeres den 1. august, og ministeriet har netop udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser. Samtidigt har de faglige udvalg sendt de tilsvarende nye uddannelsesordninger i høring på skolerne.

Dette års vinder af DM i Skills i Detail hedder Marie-Louise Christensen. Hun er til daglig elev hos Louis Nielsen i Horsens. Hun har netop været til sin afsluttende eksamen, og det gik rigtig flot.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har udvidet den midlertidige lønkompensationsordning til også at omfatte eleverDet sker for at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet.

På det merkantile område har nedlukningen betydet, at stort set alle skoleophold er blevet erstattet med fjernundervisning, og Uddannelsesnævnet får tilbagemeldinger om, at der med stort engagement arbejdes intenst på at udvikle flere og flere fag til fjernundervisning.