Nyheder

DM i Skills er et af de største udstillingsvinduer for erhvervsuddannelserne og derfor er de flestes øjne også rettet mod Høng i de næste 3 dage.

Aftalen "Fra folkeskolen til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 omfattede en forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. Derfor er de nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger pr. 1. august 2022 på flere punkter anderledes end hidtil.

Specialefagsstrukturen for økonomi er justeret, så de bundne specialefag nu udgør 6 uger mod hidtil 5 uger. Det samlede antal uger med specialefag er dog uændret, fordi antal skoleuger til valgfrie specialefag samtidigt er reduceret med en uge.

Specialefagsstrukturen for administration er justeret, så de bundne specialefag nu udgør 4 uger mod hidtil 3 uger. Det samlede antal uger med specialefag er dog uændret, fordi antal skoleuger til valgfrie specialefag samtidigt er reduceret med en uge.

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) har tidligere orienteret om, at specialet lægesekretær vil blive nedlagt, og nedlæggelsen sker pr. 1. august 2022.

Fra og med den 1. august 2022 består kontoruddannelsen alene af 6 specialer, idet specialet lægesekretær nedlægges. Læs mere i nyheden Specialet lægesekretær nedlægges.

Partierne bag finansloven for 2021 er enige om rammerne for en ansøgningspulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Puljen kan søges af udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Nu er det tid til at indmelde forslag til nye kursusbehov, som kursusafdelingerne møder i deres kontakt med virksomheder og kursister

Så er der spændende nyt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse! Med en pulje på i alt 250 mio. kr., som skal bidrage til at løse de rekrutteringsudfordringer og nye behov for kvalificeret arbejdskraft, som den grønne omstilling medfører, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat et kvart milliard til indsatser, der understøtter virksomhedernes grønne omstilling, bl.a. gennem ny viden og kompetencer.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde den seneste opgørelse over oplæringsvirksomhedernes oplevelse af eleverne - og i år ligger tilfredsheden på et rekordhøjt niveau for Uddannelsesnævnets uddannelser.