Nyheder

To nye AMU-kurser inden for Handel og logistik er blevet godkendt:

Som led i en generel kursusgennemgang har HAKL opdateret og afkortet 5 AMU-kurser inden for administration og assistance i tandklinikken.

Teknologi og digitalisering har fundet vej ind i de kommercielle træningscentre. Det har skabt et behov for kompetencer ud over stærke træningsfaglige kompetencer hos de træningsfaglige instruktører.

Så er der 5 opdaterede ERP-kurser for administrations-, samt økonomi- og regnskabsmedarbejdere, som gerne vil arbejde med controller- eller administrativt arbejde ved brug af et ERP system.

Den seneste opgørelse fra ministeriet, viser et fald i antallet af kursister på HAKLs område i forhold til 3. kvartal 2017.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2018.

Året er omme og der kan nu gøres endelig status på 2018. 

HAKL igangsætter i 2019 flere analyser og projekter, der skal undersøge forskellige kursusmålgruppers jobfunktioner og branchetendenser.

Så er der 16 nye, opdaterede kurser for mediegrafikere, multimediedesignere, grafiske teknikere og andre med lignende kompetencer.

Se hvordan andre kursister vurderer tilfredsheden ved tilmelding på amukurs.dk.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2018 frem til og med november måned.