Nyheder

Detailhandelsuddannelsens hovedforløbsskoler har diskuteret muligheder for et samarbejde om deltagelse i DM Skills 2018

Den 15. juli 2016 relanceres kontorspecialet Administration med en stærkere faglig profil, der samtidigt skal gøre den administrative kernefaglighed tydeligere for både elever og virksomheder.

HAKL foretager hvert år en analyse af kursister og virksomheders tilfredshed med de kurser, de eller deres medarbejdere har deltaget på. Det overordnede billede for 2015, er at tilfredsheden er stor.

HAKLs årsnotat om AMU statistik for 2015 viser et fortsat fald i aktiviteten på HAKLs FKB’er.

AUB har fordelt tilskudsmidlerne fra forårspuljen og over halvdelen af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile uddannelser har modtaget tilskud.

Ved udgangen af maj 2016 var der færre elever i gang med en merkantil erhvervsuddannelse, end på samme tidspunkt sidste år, dog var der indgået flere nye uddannelsesaftaler sammenlignet med udgangen af maj 2015.

Ministeriet har netop udstedt nye uddannelsesordninger, der træder i kraft den 15. juli 2016 og har betydning for Detailhandelsuddannelsen og Kontoruddannelsen.

Fra 1. juli træder nye regler i kraft, som gør det muligt for voksenelever at foretage en realkompetencevurdering (RKV) inden der indgås en uddannelsesaftale.

Mange ledere må forholde sig til at sociale medier er en del af medarbejdernes hverdag – også når de er på arbejde. Det kan give anledning til en række overvejelser over, hvilke muligheder og faldgruber, medarbejdernes aktivitet på sociale medier rummer for virksomheden.

AMU-kursernes titler og målgruppe er blevet skærpet, så sammenhængen og målgruppen træder tydeligere frem.