Nyheder

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 på det merkantile område overgik det samlede antal for 2020 med 3%.

Fra den 1. januar 2022 benyttes en ny terminologi for erhvervsuddannelserne.

Et samarbejde mellem de tre udbydere af FKB Turist og rejse om nye digitale kursustilbud har skabt større fleksibilitet i udbuddet og fortsætter ind i 2022.

Futka inviterer til tre fyraftensmøder i slutningen af januar og starten af februar, hvor du kan høre mere om fremtidens tandklinikassistentelever.

Antallet af elever, der bliver optaget i skoleoplæring, har aldrig været lavere. 

Den 14. januar afholder Lederne et webinar om de nye mikrolæringsmoduler til AMU-lederkurserne. 

Sidste år blev der i december måned kun indgået 428 aftaler, og det endelige billede forventes derfor ikke at ændre sig meget, inden årsopgørelsen skal udsendes i midten af januar.

Formandskabet for HAKL har skrevet et debatindlæg hos Altinget, der sætter fokus på det merkantile områdes vigtighed i den grønne omstilling.

Specialerne Digital Handel B2C på detailhandelsuddannelsen og Digital Handel B2B på handelsuddannelsen nåede i sidste måned en magisk grænse - Der er nemlig 100 elever, der er i gang med specialerne.

HAKL har nu lagt introduktionsmateriale til 16 mikrolæringselementer på YouTube, det giver alle mulighed for at finde vej til det spændende gratis interaktive læringsmateriale.