Nyheder

HAKL skal udvikle test og prøver til foreløbig 202 kurser.

Så er der sat dato og sted på de årlige dialogmøder.

Læs om en kursists AMU oplevelse på Aalborg Handelsskole.

Der er positiv udvikling i antallet af indgåede aftaler på alle de merkantile uddannelser samt Tandklinikassistentuddannelsen. Der kommer til at ske meget i løbet af de kommende måneder, da der ofte bliver indgået mange aftaler i sommermånederne.

Udenlandske studenter, der ønsker en kontoruddannelse, skal fra og med 1. august 2018, lever op til samme krav som elever med en dansk stx/hf/htx. 

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske EUX-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.  

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Fitnessuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Nu kan efteruddannelsesudvalgene få registreret flere AMU-kurser med afsluttende prøver til brug i forsøget med kollektiv afkortning.

Morten Jørgensen har i 6 uger deltaget i uddannelsen Fra Ufaglært til Faglært i IBC 360 - IBCs digitale læringscenter. Men vejen dertil var ikke helt snorlige.

Selvom flere af de merkantile AMU-kursusområder oplevede fremgang, så faldt aktiviteten på administrationskurserne.