Nyheder

Justeringer i detailhandelsuddannelsen omfatter ajourføring af bundne og valgfrie specialefag tilknyttet trin 1 salgsassistent/ salgsassistent med profil, oprettelse af en række nye valgfrie specialefag samt nedlæggelse af specialefag uden aktivitet.

Sommerens justeringer af kontoruddannelsen omfatter blandt andet en justering af fagprøven, udskiftning af grundfaget informationsteknologi med erhvervsinformatik og justering af en række specialefag.

De merkantile uddannelser justeres den 1. august, og ministeriet har netop udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser. Samtidigt har de faglige udvalg sendt de tilsvarende nye uddannelsesordninger i høring på skolerne.

Dette års vinder af DM i Skills i Detail hedder Marie-Louise Christensen. Hun er til daglig elev hos Louis Nielsen i Horsens. Hun har netop været til sin afsluttende eksamen, og det gik rigtig flot.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har udvidet den midlertidige lønkompensationsordning til også at omfatte eleverDet sker for at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet.

På det merkantile område har nedlukningen betydet, at stort set alle skoleophold er blevet erstattet med fjernundervisning, og Uddannelsesnævnet får tilbagemeldinger om, at der med stort engagement arbejdes intenst på at udvikle flere og flere fag til fjernundervisning. 

I alt 2.206 har søgt ind på GF1 Kontor, handel og forretningsservice. Det er lidt færre end sidste år og dermed er en svag positiv udvikling de seneste år stoppet, og optaget i år er på niveau med optaget i 2015

I disse dage arbejder alle uddannelsesinstitutioner med nødundervisning mv. for at sikre, at uddannelsesaftalerne fortsat kan gennemføres som planlagt. Det er meget vigtigt både for eleverne og for praktikvirksomhederne, at alle elever færdiggør deres uddannelse til den aftalte tid uden forlængelse af uddannelsestiden.

Se oversigt over de erhvervsskoler, der tilbyder fjernundervisning på AMU.

På efteruddannelse.dk kan du se, hvilke kurser der udbydes 100 % online og samtidig tilmelde dig.