Nyheder

Der er fortsat vækst i antallet af indgåede uddannelser. Det er der også i de forskellige regioner, men væksten fordeler sig meget forskelligt. 

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler ligger stadig på et højt niveau. Men forspringet er ved at blive indhentet. 

Nu er sommerferien overstået og vi skal minde om, at den 15. august er deadline for AUB-ansøgninger efteråret 2021! 

Kigger man på overgangsfrekvenserne for elever med og uden EUX, tegner der sig et klart billede - Der er nemlig størst overgang til hovedforløbet, hvis du er EUX´er.

På Detail, Handel og Kontor er den samlede overgangsfrekvens fra GF2 til uddannelsesaftaler faldet i 2020.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser har i forårets pulje fået tildelt tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 2.224.606 kr.

Fordelingen mellem HAKL-kursister, som er henholdsvis på dagpenge og i beskæftigelse er skiftet hen over de seneste 4 år.

Der er indgået flere aftaler med EUX-elever i løbet af årets første fem måneder, end samme periode i hhv 2019 og 2020.

Med 3.577 kursister i 2020 var kurset Kommunikation som ledelsesværktøj det mest benyttede HAKL-kursus.

De nyeste tal for aktiviteten på AMU viser, at en del af den tabte aktivitet blev indhentet i 4. kvartal af 2020.