Nyheder

Vinderne af PIU konkurrencen blev offentliggjort i går og blandt dem var en kontorassistent.

Antallet af elever, der tager hele eller en del af sin praktik i udlandet er stigende på det merkantile område

HAKL har indstillet et nyt vejledende forløb ”Løn og Personale” til ledige kursister for 2019.

Nu har AMU-kursister, der gennemfører de nyeste kurser inden for Offentlig Administration og Administration i Sundhedssektoren, muligheden for at tage et stort spring mod akademiuddannelser. Indholdet i de nye kurser svarer nemlig til indholdet i fag på akademiniveau. 

HAKL har indstillet et nyt vejledende forløb "Økonomi i den offentlige sektor" til ledige kursister for 2019.

HAKL har indstilet kurser og vejledende forløb til positivlisten 2019 for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde i efterårspuljen er fordelt. I efterårets pulje har blot to af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile erhvervsuddannelser modtaget tilskud. 

Datavarehuset har opdateret statistikken, der følger eleverne fra optagelse på grundforløbet og frem til hovedforløbet. 

Beskæftigelsessituationen for nyuddannede inden for detailhandels- handels- og kontoruddannelserne har været stabil de senere år.

Undervisningsministeriets datavarehus har opdateret optaget for GF2 elever