Nyheder

Den 21. marts debatterer medlemmerne i HAKL på et strategimøde problemstillinger og udfordringer, de vil have fokus på frem til 2021.

I 2016 blev hjemmesiden "Dit barns fremtid" lanceret for at oplyse forældrene rundt omkring i landet om mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse. Hjemmesiden har været en succes og nu får den tre år mere.

Fristen for påtegning hos de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet er den 15. marts 2018.

Antallet af kursister på HAKLs kurser i de første 3 kvartaler af 2017 er opgjort. 

Den nye positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige træder i kraft idag den 1. marts 2018. 

Martin Høy, der er udlært murer, har besluttet sig for at læse videre til bygningskonstruktør. Inden start har han taget AMU-kurser i Excel, tekstbehandling og styresystemer.

Opgørelsen af indgåede aftaler omfatter kun aftalerne for én måned af 2018 og der er derfor ikke nok tal til at fortælle noget om udviklingen i 2018. Hvis man ser på antallet af igangværende aftaler ved udgangen af januar er der følgende udvikling i forhold til januar 2017

Med HAKLs nye kursus kan medarbejdere og arbejdspladsen forbedre modtagelse, planlægning og kommunikation af arbejdsopgaver til kolleger med særlige behov. 

Udviklingsopgaverne udspringer bl.a. af ændringer i EUD-uddannelserne

Skal man holde fast i den gode service i perioder med vækst og udvikling, stiller det krav til kommunikationen og samarbejdet. Derfor tog de efteruddannelse på Kursuscentret Campus Vejle.