Nyheder

På webinaret tirsdag den 22. marts kl. 14 – 15 på Teams introduceres det nye interaktive digitale undervisningsmateriale – mikrolæring til kurset ”Præsentation af tal i regneark” (40750).

Det højt profilerede kursus ”Anvendelse af regneark til enkle beregninger”, der har ligget i Top 10 over de mest anvendte kurser i mange år, er blevet opdelt i 2 separate kurser.

Læs om de 2 nye kurser her.

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) har udviklet kurset om cirkulær økonomi ”Cirkulær forretningsforståelse” i samarbejde med undervisere fra skolerne EUC Nordvest og Tradium.

Et af de nye jobrettede uddannelsesforløb på den landsdækkende positivliste, der trådte i kraft 1. marts, er Administrativ koordinator.

Den 1. marts trådte en ny landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse i kraft.

Der er generelt høj trivsel på de merkantile erhvervsuddannelser. Men eleverne trives bedst, når de er i gang med hovedforløbet. 

Børne- og Undervisningsministeriet har for nyligt offentliggjort resultaterne af elevtrivselsmålingen 2021 blandt elever på erhvervsuddannelserne. Trivslenpå de merkantile erhvervsuddannelser er stadig helt i top.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler for årets første måned er opgjort. Der har været en positiv udvikling på alle de merkantile erhvervsuddannelser.

Fra den 1. marts 2022 forventes en ny landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse at træde i kraft.

HAKL har stort fokus på de grønne kompetencer, der kan understøtte den grønne omstilling i virksomhederne. En kvalitativ analyse, udvalget har foretaget, kigger ind i et behov for grønne kompetencer hos medarbejderne i virksomhederne.