Nyheder

Efteruddannelsesudvalget HAKL inviterer undervisere til videndeling om de nye casebaserede prøver i tilknytning til kurserne. På workshoppen vil gruppedrøftelserne ved bordene foregå som hybridmøder, hvor en ordstyrer vil sørge for at koble de fysiske deltagere og dem, der deltager via Teams, sammen.

Antallet af uddannelsesaftaler med EUX-elever er årligt steget med ca 200 fra 1.153 i 2018 til 1.574 aftaler i 2020 – og det ser ud til, at denne tendens fortsætter.

Juli og februar er de måneder, hvor der starter absolut flest elever i skolepraktik. Men der er i år startet usædvanligt få elever i skolepraktik i sommermåneden.

I de seneste to år har IBC haft mest travlt i årets første tre måneder. I år er det Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, hvor der har været 3631 deltagere på kursus.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 er stadig højere end på samme tidspunkt i de 3 foregående år. Men som vi forventede, er forspringet stille og roligt ved at blive indhentet.

Inden corona var fjernundervisning kun en lille andel af den samlede undervisningsform. Men siden pandemiens start, har den udviklet sig til at være en vigtig del af kursusudbuddet inden for HAKL.

Den samlede nedgang i aktiviteten på HAKLs område, fordeler sig ikke ligeligt blandt job- og kursusområderne (FKB´er). På Ledelse faldt antallet af kursusdeltagelser med 31%, mens faldet på hhv. Administration og Detailhandel blot var på 14,5% og 9,5%.

Antallet af kursusdeltagelser på AMU er i årets første kvartal faldet fra 123.000 i år 2020 til 82.000 i år. Det er et samlet fald i aktiviteten på 33%.

Efteruddannelsesudvalget HAKL satte på en workshop den 2. september fokus på den cirkulære økonomi og grøn omstilling. Behovet for kompetencer hos medarbejderne på de merkantile jobområder i virksomhederne skal afdækkes, i forhold til at de kan understøtte virksomhederne i at udvikle og implementere den cirkulære økonomi.

Der er fortsat vækst i antallet af indgåede uddannelser. Det er der også i de forskellige regioner, men væksten fordeler sig meget forskelligt.