Nyheder

Den årlige trivselsopgørelse for elever på erhvervsuddannelsesområdet er landet, og igen er der over en bred kam stor tilfredshed med især oplæringsdelen af deres uddannelse.

Her pr. 1. marts har Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) opdateret sin liste med kurser til seks ugers jobrettet uddannelse med de 10 kursuspakker, der er udviklet til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige til inspiration.

Første marts er ikke kun dagen, hvor foråret skydes i gang. I år er det også lanceringsdato for det nye amukurs.dk. Den opdaterede kursusportal vil gøre det lettere at finde de relevante AMU-kurser uden at man mister de mange positive funktioner fra den tidligere side.

Styrelsen for It og Læring (STIL) har udsendt en korrektion til en nyhedsmail fra den 22. november 2022 om udfyldelse af formularen til uddannelsesaftalen i forhold til løn og ansættelsesvilkår.

Detailhandelsuddannelsen med specialer er klar med en ny bekendtgørelse, der gælder pr 1. august 2023.

Den nye bekendtgørlse for Kontoruddannelsen træder i kraft 1. august 2023 og indeholder kun én ændring.

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, bortfalder det særlige 1-årige hovedforløb for elever med en gymnasial eksamen.

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, er det som altid fastlagt i overgangsbestemmelserne, at skolen i sin lokale undervisningsplan for det kommende skoleår kan fastsætte overgangsordninger, der overflytter eleverne fra den nuværende til den nye bekendtgørelse.

Hele 84 procent af de deltagende virksomheder, var meget tilfredse med at have brugt tid på 2023’s Karrieredage arrangeret af Det Faglige udvalg for Handelsuddannelsen. Samtidig anbefaler deltagerne andre virksomheder at deltage på fremtidige Karrieredage.