Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for:

  • Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner.
  • Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner.

Uddannelsens grundforløb varer op til 40 uger og hovedforløbet varer 2 år.

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, dermed forlænges uddannelsen med 40 uger.

Over 800 elever går årligt i gang med uddannelsen.

Skoler

Kontakt den enkelte skole for at høre om deres udbud af specialer og brancheretninger.

Pr. 1. august 2017 er følgende skoler godkendt til at udbyde hovedforløbet: